Istorija umetnosti

Запослени
управник Одељења: 
др Лидија Мереник
редовни професор
стручни сарадник –
секретар Одељења: 
Предавачи
др Александар Кадијевић, редовни професор
др Бранислав Тодић, редовни професор
др Драган Војводић, редовни професор
др Иван Стевовић, редовни професор
др Миодраг Марковић, редовни професор
др Ненад Макуљевић, редовни професор
др Предраг Драгојевић, редовни професор
др Саша Брајовић, редовни професор
др Симона Чупић, редовни професор
др Јелена Ердељан, редовни професор
др Лидија Мереник, редовни професор
др Бранка Вранешевић, ванредни професор
др Владимир Симић, ванредни професор
др Зоран Ракић, ванредни професор
др Игор Борозан, ванредни професор
др Јасмина Чубрило, ванредни професор
др Милан Попадић, ванредни професор
др Олга Шпехар, ванредни професор
Ирена Ћировић, асистент
Библиотекари:
Александра Илијевски, истраживач-сарадник
↑↑↑