Istorija umetnosti

Основне студије

6. семестар

Уторак
др Миодраг Марковић, редовни професор
Среда
Вук Даутовић, истраживач-сарадник
др Игор Борозан, ванредни професор
Четвртак
Вук Даутовић, истраживач-сарадник
др Игор Борозан, ванредни професор
Петак
др Миодраг Марковић, редовни професор
↑↑↑