Андрагогија

Историјат

Библиотека Семинара за педагогију основана је 1924. године. Од 1979. године постоји као Библиотека Одељења за педагогију и андрагогију.

Фондови

Библиотека у основном фонду има 51.191 књигу и пет поклон библиотека – проф. др Радивојa Квашчевa, проф. др Љубомирa Крнетe, проф. др Александрe Марјановић, Миленe Орловић-Поткоњак и проф. др Николe Поткоњак и проф. др Душанa Савићевићa. У фонду серијских публикација издваја се 296 наслова домаће и стране периодике (око 28.500 свезака). Библиотека има и фонд дипломских, специјалистичких, магистарских и докторских радова.

Каталози

Претраживање фонда могуће је преко ауторског, предметног и топографског каталога. Захваљујући интернет систему Виртуелне библиотеке Србије (COBISS) могуће је електронско претраживање свих монографских публикација издатих након 2000. године.

Контакт

Читаоница се налази на другом спрату Филозофског факултета.

Читаоница са 30 места је отворена сваког радног дана од 08.00 до 20.00 часова.

Обавештења о привременим променама радног времена Библиотеке објављују се у Вестима студијске групе за андрагогију.

Кабинет:   бПеА
Телефон:  3206-212
Е-пошта:  
Љиљана Авалић, библиотекар Е-пошта: 
Душанка Грубјешић, библиотекар Е-пошта: 
Гордана Брашанац, библиотекар Е-пошта: 
Кабинет:   кПеА
Телефон:  3206-212
Е-пошта:  
Бранкица Никитовић, ,  Дипломирани библиотекар Е-пошта: 
↑↑↑