Андрагогија

Запослени
управник Одељења: 
др Александра Пејатовић
редовни професор
Сам. струч. сар. за остале дел. (послови секретара одељења): 
Предавачи
др Бранислава Кнежић, редовни професор
др Катарина Поповић, редовни професор
др Кристинка Овесни, редовни професор
др Шефика Алибабић-Хоџић, редовни професор
др Миомир Деспотовић, редовни професор
др Александра Пејатовић, редовни професор
др Виолета Орловић Ловрен, ванредни професор
др Жељко Бралић, ванредни професор
др Јован Миљковић, ванредни професор
др Снежана Медић, редовни професор у пензији
Едиса Кецап, асистент
Јана Мишовић, асистент
Наталија Гојак, асистент
Никола Коруга, асистент
Вукашин Гроздић, истраживач-приправник
Библиотекари:
↑↑↑