Андрагогија

Запослени
управник Одељења: 
др Радован Антонијевић
редовни професор
Сам. струч. сар. за остале дел. (послови секретара одељења): 
Предавачи
др Александра Пејатовић, редовни професор
др Бранислава Кнежић, редовни професор
др Виолета Орловић Ловрен, редовни професор
др Катарина Поповић, редовни професор
др Кристинка Овесни, редовни професор
др Миомир Деспотовић, редовни професор
др Жељко Бралић, ванредни професор
др Јован Миљковић, ванредни професор
др Милица Марушић Јаблановић, виши научни сарадник
др Снежана Медић, редовни професор у пензији
др Шефика Алибабић-Хоџић, редовни професор у пензији
Јана Мишовић, асистент
Наталија Гојак, асистент
Никола Коруга, асистент
Кристина Робертсон, сарадник у настави
Вукашин Гроздић, истраживач-сарадник
Неда Чаировић, истраживач-сарадник
Урош Кузмановић, сарадник у настави
Библиотекари:
↑↑↑