Андрагогија

Запослени
управник Одељења: 
др Радован Антонијевић
редовни професор
Сам. струч. сар. за остале дел. (послови секретара одељења): 
Предавачи
др Александра Пејатовић, редовни професор
др Виолета Орловић Ловрен, редовни професор
др Катарина Поповић, редовни професор
др Кристинка Овесни, редовни професор
др Миомир Деспотовић, редовни професор
др Јован Миљковић, ванредни професор
др Жељко Бралић, ванредни професор
др Милица Марушић Јаблановић, виши научни сарадник
Јана Мишовић, асистент
Наталија Гојак, асистент
Никола Коруга, асистент
Вукашин Гроздић, истраживач-сарадник
Неда Чаировић Павловић, истраживач-сарадник
Урош Кузмановић, сарадник у настави
Библиотекари:
↑↑↑