Андрагогија

Запослени
управник Одељења: 
др Радован Антонијевић
редовни професор
Сам. струч. сар. за остале дел. (послови секретара одељења): 
Кристина Робертсон
сарадник у настави
Предавачи
др Радован Антонијевић, редовни професор
др Александра Пејатовић, редовни професор
др Бранислава Кнежић, редовни професор
др Виолета Орловић Ловрен, редовни професор
др Катарина Поповић, редовни професор
др Кристинка Овесни, редовни професор
др Миомир Деспотовић, редовни професор
др Жељко Бралић, ванредни професор
др Јован Миљковић, ванредни професор
др Снежана Медић, редовни професор у пензији
др Шефика Алибабић-Хоџић, редовни професор у пензији
Едиса Кецап, асистент
Јана Мишовић, асистент
Наталија Гојак, асистент
Никола Коруга, асистент
Вукашин Гроздић, истраживач-сарадник
Библиотекари:
↑↑↑