Андрагогија

Силабуси
др Миомир Деспотовић, редовни професор [+/-]
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
др Александра Пејатовић, редовни професор [+/-]
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
др Катарина Поповић, редовни професор [+/-]
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
др Кристинка Овесни, редовни професор [+/-]
др Јован Миљковић, ванредни професор [+/-]
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
др Жељко Бралић, ванредни професор [+/-]
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Вукашин Гроздић, истраживач-сарадник [+/-]
Јана Мишовић, асистент [+/-]
др Радован Антонијевић, редовни професор [+/-]
др Милица Марушић Јаблановић, виши научни сарадник [+/-]
Урош Кузмановић, сарадник у настави [+/-]
Неда Чаировић Павловић, истраживач-сарадник [+/-]
↑↑↑