Андрагогија

О ОДЕЉЕЊУ
ГРУПА ЗА АНДРАГОГИЈУ

Студијска група за андрагогију настала је из истоименог смера на Одељењу за педагогију 1979. године. На Групи за андрагогију постоје основне, мастер и докторске студије засноване на изучавању већег броја андрaгошких дисциплина које се баве општим и специфичним проблемима учења и образовања одраслих. На Групи за андрагогију ради 7 наставника и 5 сарадника, а студира око 200 студената.

управник Одељења: 
др Радован Антонијевић
редовни професор
↑↑↑