Историја уметности

Курс:
Ренесансе пре Ренесансе: византијска култура од 9. до 15. века (мастер)
Предавачи: др Влада Станковићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Предмет прати развој византијске културе и учености након такозвани мрачних столећа византијске историје (7. и 8. век), Обрађиваће се теме које показују обнову интересовања за античке вредности, дела и начин мишљења, без обзира да ли потицала из књижевности, материјалне културе или уметности, како би се у целини схватила непрестана обнова византијске културе и њено стално преиспитивање.
Циљ изучавања курса: Сагледавање духовног развоја византијског царства и његове културе и сучељавање теорија о линеарном и цикличном развоју друштава у историји
Предуслови за полагање: Уписане студије мастер на Одељењу за историју, или одговарајућа година на другом одељењу која има овај предмет као изборни
Облици наставе: Настава ће највећим делом бити извођена у виду предавања са одговарајућим техничким садржајем (слике, рукописи...) и једним делом као семинари.
План курса:

1. недеља
предавање - Мрачна столећа (7-8. век)
Мрачна столећа (7-8. век) византијске историје и духовна активност током њих

2. недеља
предавање - Појам Ренесансе у Византији
Појам Ренесансе у Византији и његово значење у савременој науци. Основне карактеристике целовитог духовног препорода.

3. недеља
предавање - Почетак духовне обнове у 9. веку
Почетак духовне обнове у 9. веку - време цара Теофила, обнова иконофилије и појављивање нове учене елите.

4. недеља
предавање - Учењаци 9. века - ренесанса "Македонаца"
Почетак духовне обнове у 9. веку и њихова дела, од Лава Математичара до Фотија

5. недеља
предавање - Патријарх Фотије
Патријарх Фотије и његова делатност, списи, ставови и ученост.

6. недеља
предавање - Византијска духовност након Фотија
Византијска духовност након Фотија -епигонство и лутање у потрази за ауторитетима

7. недеља
предавање - Полет 11. века
Полет 11. века - друштвени предуслови и амбиције младих интелектуалаца. Доба цара Константина Мономаха (1042-1055) и његово окружење

8. недеља
предавање - Михаило Псел - 1
Михаило Псел - 1. Живот и дела највећег византијског учењака. Његова политичка каријера и друштвена повезаност

9. недеља
предавање - Михаило Псел - 2
Михаило Псел - 2. Пселови ставови и целовитост његове учености: његова потпуна интелектуална доминација у 6. и 7. деценији 11. века

10. недеља
предавање - Ренесанса 11. века или Пселовска ренесанса?
Ренесанса 11. века или Пселовска ренесанса? Проблем јединствености личности и укупне делатности Михаила Псела, који није имао свог непосредног узора нити директног настављача или ученика.

11. недеља
предавање - Никејски учењаци
Никејски учењаци - између провинцијалног и царског положаја.

12. недеља
предавање - Ренесанса Палеолога - 1
Ренесанса Палеолога - 1. Почетак духовне обнове након повратка Цариграда у византијске руке 1261. године.

13. недеља
предавање - Ренесанса Палеолога - 2
Ренесанса Палеолога - 2. Византијски 14. век и процват палеолошке учености. најважније личности, од писаца историја, попут Георгија Пахимера, до последњег великог византијског полихистора Нићифора Григоре.

14. недеља
предавање - Ренесанса Палеолога - 3
Ренесанса Палеолога - 3. Последњи византијски интелектуалци 15. века и стварање нове епохе. Византијски учењаци у Италији и њихов допринос западној Ренесанси.

15. недеља
предавање - Поглед на византијску културу као феномен
Поглед на византијску културу као феномен. Различити облици испољавања учености. односа према прошлости и поимање сопственог места у историјској традицији. Карактеризација византијске учености.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Оксфордска историја Византије, ур. С. Манго
P. lemerle, Le premier humanisme byzantin, Paris 1971
В. Станковић, Цариградски патријарси и цареви Македонске династије, Београд 2003.
В. Станковић, Комнини у Цариграду (1057-1185). Еволуција једне владарске породице, Београд 2006.
В. Станковић, Тропеофорос код Михаила Псела. Један пример политичке употребе реторике. Зборник радова Византолошког инситута 41 (2004) 133-148.
Ј. Љубарскиј, Михаил Пселл. Личност и творчество, Москва 1973.
В. Станковић, Путовања кроз Византију, Београд 2016.
↑↑↑