Историја уметности

РАСПОРЕД ИСПИТА
Августовски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 04.07. до 13.07. 2022.
  • уплата најкасније до: 07.07. 2022. /до 80%/
  • провера услова и приговори: 14.7.2022. /од 12 до 14h
  • испити: од 25.08. до 03.09. 2022.
КОЛОКВИЈУМИ
Европска уметност новог века I
2.9.2022, у 11.45 часова сала 401

Европска уметност новог века II
2.9.2022, у 10 часова сала 401

Историја уметности српских земаља средњег века I (други колоквијум трећи рок)
22.8.2022, у 10 часова сала 401ПРЕДМЕТИ СА ОДЕЉЕЊА
Сви испити код проф. др Александра Кадијевића
25.8.2022,у 13 часова сала 103

Античка уметност
2.9.2022, у 10 часова кабинет 451

Сви испити код проф. др Ивана Стевовића
1.9.2022, у 10 часова кабинет 451

Сви испити код проф. др Миодрага Марковића и проф. др Драгана Војводића
30.8.2022, у 14 часова сала 401

Сви испити код проф. др Милана Попадића
31.8.2022, у 10 часова сала 103

Сви испити код доцента др Николе Крстовића
29.8.2022, у 15 часова Темпус сала

Сви испити код доцента др Милице Божић Маројевић
2.9.2022, у 14 часова кабинет 453

Увод у историју уметности 1
1.9.2022, у 14 часова  2.9.2022, у 14 часова, Темпус сала Темпус сала

Увод у историју уметности 2
29.8.2022, у 9 часова сала 409

Српска уметност новог века 2
31.8.2022, у 10 часова сала 401

Визуелна култура Балкана у 19. веку
31.8.2022, у 10 часова кабинет 483

Црквена уметност у Србији у 19. веку
31.8.2022, у 10 часова сала 401

Основи уметности и визуелне културе новог и модерног доба
31.8.2022, у 10 часова сала 401

Сви испити код доцента др Владимира Симића
31.8.2022, у 10 часова Темпус сала

Општа историја уметности новог века
2.9.2022, у 10 часова кабинет 481

Европска историја уметности новог века 1 и 2 (стари стаути)
2.9.2022, у 10 часова кабинет 481

Европска уметност новог века I
2.9.2022, у 10 часова кабинет 481

Европска уметност новог века II
2.9.2022, у 10 часова кабинет 479

Европска уметност 19. века
2.9.2022, у 10 часова кабинет 479

Концепти и феномени европске уметности и визуелне културе 19. века
2.9.2022, у 9.30 часова кабинет 479

Наука о уметности
3.9.2022, у 14 часова сала 401

Теорије у науци о уметности
3.9.2022, у 14 часова сала 401

Писање о уметности
3.9.2022, у 14 часова сала 401

Теорије уметности
3.9.2022, у 14 часова сала 401

Методологија историје уметности
3.9.2022, у 15 часова сала 401

Историја историје уметности
3.9.2022, у 15 часова сала 401

Историја модерне уметности II
2.9.2022, у 10 часова сала 103

Српска уметност и визуелна култура у 20. веку
2.9.2022, у 10 часова сала 103

Уметност и власт. Политика у европској и југословенској уметности 1923-1951.
2.9.2022, у 10 часова сала 103

Историја модерне уметности I
2.9.2022, у 15 часова сала 401

Настанак и развој ране уметности
2.9.2022, у 15 часова сала 401

Уметност после 1945 - модерна и постмодерна
2.9.2022, у 15 часова сала 401

Историја и теорија авангарди и неоавангарди
2.9.2022, у 15 часова сала 401

Савремена уметност: теме, тенденције и теоријски концепти
1.9.2022, у 10 часова Темпус сала

Општа историја уметности средњег века
29.8.2022, у 10 часова сала 105

Уметност зрелог средњег века у Византији и западној Европи
29.8.2022, у 10 часова сала 105

Уметност позног средњег века у Византији и западној Европи
29.8.2022, у 10 часова сала 105

Ранохришћанска и рановизантијска уметност
25.8.2022, у 10 часова сала 401

Уметност раног средњег века у Византији и западној Европи
25.8.2022, у 10 часова сала 401

Уметност српских земаља средњег века- одабране теме
2.9.2022, у 14 часова Темпус сала
↑↑↑