Историја уметности

РАСПОРЕД ИСПИТА
Јунски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 23. до 28.05. 2022.
  • уплата најкасније до: 26.05. 2022. / 50%/
  • провера услова и приговори: 30.05. 2022.
  • испити: од 02. до 11.06. 2022.
КОЛОКВИЈУМИ
Античка уметност
26.5.2022, у 10 часова сала 101

Архитектура средњовековне Србије
30.5.2022, у 10 часова сала 101

Ранохришћанска и рановизантијска уметност
27.5.2022, у 10 часова сала 101

Општа историја уметности средњег века
30.5.2022, у 10 часова сала 401

Европска уметност новог века I
6.6.2022, у 11.45 часова сала 401

Европска уметност новог века II
6.6.2022, у 10 часова сала 401

Историја уметности српских земаља средњег века I (први колоквијум, трећи рок)
24.5.2022, у 10 часова сала 101

Историја уметности српских земаља средњег века I (други колоквијум)
1.6.2022, у 10 часова сала 101ПРЕДМЕТИ СА ОДЕЉЕЊА
Сви испити код проф. др Александра Кадијевића
3.6.2022, у 12 часова сала 401

Сви испити код проф. др Миодрага Марковића и проф. др Драгана Војводића
10.6.2022, у 14 часова сала 401

Сви испити код проф. др Ивана Стевовића
9.6.2022, у 10 часова кабинет 451

Античка уметност
10.6.2022, у 10 часова кабинет 451

Ранохришћанска и рановизантијска уметност
8.6.2022, у 10 часова сала 401

Уметност раног средњег века у Византији и западној Европи
8.6.2022, у 10 часова сала 401

Општа историја уметности средњег века
3.6.2022, у 9 часова сала 103

Сви испити код доцента др Николе Крстовића
7.6.2022, у 14 часова Темпус сала

Сви испити код проф. др Милана Попадића
2.6.2022, у 10 часова сала 401

Сви испити код проф. др Владимира Симића
2.6.2022, у 10 часова Темпус сала

Српска уметност новог века II
7.6.2022, у 10 часова сала 401

Визуелна култура Балкана у 19. веку
7.6.2022, у 12 часова кабинет 483

Црквена уметност у Србији у XIX веку
7.6.2022, у 12 часова Темпус сала

Основи уметности и визуелне културе новог и модерног доба
7.6.2022, у 12 часова Темпус сала

Европска уметност новог века I
6.6.2022, у 11 часова  6.6.2022, у 10 часова, кабинет 481 кабинет 481

Европска уметност новог века II
6.6.2022, у 10 часова кабинет 479

Европска уметност 19. века
6.6.2022, у 10 часова кабинет 479

Концепти и феномени европске уметности и визуелне културе 19. века
6.6.2022, у 9.30 часова кабинет 479

Општа историја уметности новог века
6.6.2022, у 11 часова  6.6.2022, у 11 часова, кабинет 481 кабинет 481

Европска историја уметности новог века 1 и 2 (стари статути)
6.6.2022, у 11 часова  6.6.2022, у 10 часова, кабинет 481 кабинет 481

Уметност и визуелна култура медитеранског света
6.6.2022, у 11 часова кабинет 481

Увод у историју уметности 1
3.6.2022, у 12 часова Темпус сала

Увод у историју уметности II
6.6.2022, у 9 часова сала 409

Историја модерне уметности I
9.6.2022, у 10 часова сала 401

Настанак и развој ране уметности
9.6.2022, у 10 часова сала 401

Уметност после 1945 - модерна и постмодерна
9.6.2022, у 10 часова сала 401

Историја модерне уметности II
10.6.2022, у 10 часова сала 401

Историја и теорија авангарди и неоавангарди
9.6.2022, у 10 часова сала 401

Писање о уметности
3.6.2022, у 9 часова сала 401

Уметност и власт. Политика у европској и југословенској уметности 1923-1951.
10.6.2022, у 10 часова сала 401

Српска уметност и визуелна култура у 20. веку
10.6.2022, у 10 часова сала 401

Методологија историје уметности
11.6.2022, у 10 часова сала 101

Историја историје уметности
11.6.2022, у 10 часова сала 101

Теорије уметности
11.6.2022, у 11 часова сала 101

Од Августа до Јустинијана. Процес христијанизације и уметност на територији римског царства
10.6.2022, у 9.30 часова кабинет 451

Савремена уметност: теме, тенденције и теоријски концепти
8.6.2022, у 10 часова сала 105
↑↑↑