Историја уметности

РАСПОРЕД ИСПИТА
Јунски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 20. до 26.05. 2024.
  • уплата најкасније до: 23.05. 2024. / школарина 50%/
  • провера услова и приговори: 27. и 28.05.2024.
  • испити: од 03. до 12.06. 2024.
КОЛОКВИЈУМИ
Историја уметности српских земаља средњег века II
4.6.2024, у 15 часова Темпус сала

Античка уметност
31.5.2024, у 10 часова сала 101

Архитектура средњовековне Србије
28.5.2024, у 11 часова Амфитеатар

Европска уметност новог века I
3.6.2024, у 11.45 часова сала 401

Европска уметност новог века II
3.6.2024, у 10 часова сала 401

Увод у иконографију и иконологију средњовековне уметности
30.5.2024, у 10 часова сала 401

Тест из предмета Српска архитектура од средине 18. до почетка 20. века
7.6.2024, у 12 часова сала 401ПРЕДМЕТИ СА ОДЕЉЕЊА
Сви испити код проф. др Александра Кадијевића
7.6.2024, у 13 часова сала 101

Сви испити код проф. др Миодрага Марковића и проф. др Драгана Војводића
5.6.2024, у 15 часова сала 401

Сви испити код проф. др Јелене Ердељан
4.6.2024, у 10 часова кабинет 461

Сви испити код проф. др Владимира Симића
10.6.2024, у 12 часова Темпус сала

Музеологија и херитологија
11.6.2024, у 12 часова Темпус сала

Сви испити код проф. др Милице Божић Маројевић
4.6.2024, у 13 часова кабинет 453

Сви испити код доцента др Николе Крстовића
11.6.2024, у 12 часова Темпус сала

Античка уметност
7.6.2024, у 10.30 часова кабинет 451

Увод у иконографију и иконологију средњовековне уметности
5.6.2024, у 11 часова кабинет 451

Српска уметност новог века II
12.6.2024, у 11.30 часова сала 401

Визуелна култура Балкана у новом веку
3.6.2024, у 12 часова кабинет 483

Црквена уметност у Србији у XIX веку
12.6.2024, у 11 часова кабинет 483

Основи уметности и визуелне културе новог и модерног доба
12.6.2024, у 10 часова сала 104

Увод у уметност света (код проф. др Ненада Макуљевића)
3.6.2024, у 12 часова кабинет 483

Европска уметност новог века I
3.6.2024, у 10 часова кабинет 481

Европска уметност новог века II
3.6.2024, у 10 часова кабинет 479

Уметност и визуелна култура медитеранског света
3.6.2024, у 10 часова кабинет 481

Европска уметност 19. века
3.6.2024, у 10 часова кабинет 479

Концепти и феномени европске уметности и визуелне културе 19. века
3.6.2024, у 10 часова кабинет 479

Општа историја уметности новог века
3.6.2024, у 10 часова кабинет 481

Европска историја уметности новог века 1 и 2 (стари статути)
3.6.2024, у 10 часова кабинет 481

Уметност и визуелна култура медитеранског света
3.6.2024, у 10 часова кабинет 481

Увод у историју уметности 1
5.6.2024, у 14 часова Темпус сала

Увод у историју уметности 2
10.6.2024, у 12 часова сала 409

Увод у студије баштине
11.6.2024, у 10 часова сала 105

Уметност српских земаља средњег века, одабране теме
5.6.2024, у 14 часова Темпус сала

Историја модерне уметности I
11.6.2024, у 14 часова сала 101

Уметност после 1945 - модерна и постмодерна
11.6.2024, у 14 часова сала 101

Настанак и развој ране уметности
11.6.2024, у 14 часова сала 101

Историја и теорија авангарди и неоавангарди
11.6.2024, у 14 часова сала 101

Уметност у 20. веку: идеје, значења, контексти
11.6.2024, у 14 часова сала 101

Савремена уметност: теме, тенденције и теоријски концепти
22.5.2024, у 11.30 часова Темпу сала

Архитектура Византије и западне Европе у средњем веку
6.6.2024, у 10 часова кабинет 451

Архитектура средњовековне Србије
6.6.2024, у 10 часова кабинет 451

Архитектура и сакрални обред. Од античке Грчке до касног средњег века
6.6.2024, у 10 часова кабинет 451

Од Августа до Јустинијана. Процес христијанизације и уметност на територији римског царства
7.6.2024, у 10.30 часова кабинет 451

Од Јустинијана до Сулејмана Величанственог: визуелна култура средњовековног и раног модерног света
6.6.2024, у 10 часова кабинет 455

Историја модерне уметности II
3.6.2024, у 10 часова Темпус сала

Српска уметност и визуелна култура у 20. веку
3.6.2024, у 10 часова Темпус сала

Уметност и власт. Политика у европској и југословенској уметности 1923-1951.
3.6.2024, у 10 часова Темпус сала

Увод у уметност света (код проф. др Лидије Мереник)
3.6.2024, у 10 часова Темпус сала

Писање о уметности
12.6.2024, у 14 часова сала 103

Методологија историје уметности
12.6.2024, у 16 часова сала 103

Теорије уметности
10.6.2024, у 10 часова сала 401

Историја историје уметности
10.6.2024, у 11 часова сала 401

Стамбена архитектура Београда између два светска рата
11.6.2024, у 11 часова сала 413

Страни градитељи у Србији (19-21.век)
11.6.2024, у 11 часова сала 413

Меморијална архитектура у Србији XX века
11.6.2024, у 11 часова сала 413

Никола Добровић - реформатор српске и југословенске архитектуре
11.6.2024, у 11 часова сала 413
↑↑↑