Историја уметности

РАСПОРЕД ИСПИТА
Фебруарски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 23.01. до 27.01.2023.
  • уплата најкасније до: 25.01.2023./школарина 40%/
  • провера услова и приговори: 30.01.2023.
  • испити: од 02. до 11.02.2023.
КОЛОКВИЈУМИ
Тест из предмета Архитектура од ренесансе до постмодернизма
3.2.2023, у 12 часова  3.2.2022, у 11 часова, сала 401 сала 401

Поправни колоквијум из предмета Архитектура Византије и западне Европе у средњем веку
30.1.2023, у 10 часова сала 101

Уметност раног средњег века у Византији и западној Европи
1.2.2023, у 10 часова сала 101

Европска уметност новог века I
6.2.2023, у 11.45 часова сала 401

Европска уметност новог века II
6.2.2023, у 10 часова сала 401ПРЕДМЕТИ СА ОДЕЉЕЊА
Сви испити код проф. др Александра Кадијевића (од 17h испити се одржавају у сали 401)
3.2.2023, у 13 часова сала 101

Сви испити код проф. др Владимира Симића
8.2.2023, u 10 часова Темпус сала

Сви испити код проф. др Јелене Ердељан
2.2.2023, у 10 часова кабинет 461

Сви испити код проф. др Николе Крстовића
9.2.2023, у 14 часова Темпус сала

Античка уметност
10.2.2023, у 11.30 часова кабинет 451

Сви испити код проф. др Бранке Вранешевић
10.2.2023, у 11.30 часова  10.2.2023, у 10 часова, кабинет 451 кабинет 451

Сви испити код проф. др Миодрга Марковића, проф. др Драгана Војводића и доцента др Драгане Павловић
7.2.2023, у 16 часова сала 101

Сви испити код доцента др Милице Божић Маројевић
10.2.2023, у 12 часова кабинет 453

Сви испити код проф. др Милана Попадића (прозивка)
2.2.2023, у 10 часова сала 401

Српска уметност новог века II
8.2.2023, у 11.30 часова сала 401

Основи уметности и визуелне културе новог и модерног доба
8.2.2023, у 10 часова сала 401

Архитектура Византије и западне Европе у средњем веку
2.2.2023, у 11.30 часова кабинет 451

Архитектура средњовековне Србије
2.2.2023, у 11.30 часова кабинет 451

Историја модерне уметности II
10.2.2023, у 10 часова сала 401

Српска уметност и визуелна култура у 20. веку
10.2.2023, у 10 часова сала 401

Уметност и власт. Политика у европској и југословенској уметности 1923-1951.
10.2.2023, у 10 часова сала 401

Историја модерне уметности I
10.2.2023, у 16 часова сала 401

Историја и теорија авангарди и неоавангарди
10.2.2023, у 16 часова сала 401

Настанак и развој ране модерне уметности
10.2.2023, у 16 часова сала 401

Уметност после 1945 - модерна и постмодерна
10.2.2023, у 16 часова сала 401

Српска уметност новог века 2
8.2.2023, у 11.30 часова  8.2.2023, у 10 часова, сала 401 сала 401

Визуелна култура Балкана у 19. веку
8.2.2023, у 11 часова кабинет 483

Црквена уметност у Србији у 19. веку
8.2.2023, у 11 часова кабинет 483

Општа историја уметности новог века
6.2.2023, у 10 часова кабинет 481

Европска историја уметности новог века 1 и 2 (стари статути)
6.2.2023, у 10 часова кабинет 481

Европска уметност новог века I
6.2.2023, у 10 часова кабинет 481

Европска уметност новог века II
6.2.2023, у 10 часова кабинет 479

Европска уметност 19. века
6.2.2023, у 10 часова кабинет 479

Концепти и феномени европске уметности и визуелне културе 19. века
6.2.2023, у 10 часова кабинет 479

Увод у историју уметности II
7.2.2023, у 12 часова сала 409

Увод у историју уметности I
9.2.2023, у 9 часова Темпус сала

Уметност српских земаља средњег века, одабране теме
9.2.2023, у 9 часова Темпус сала

Писање о уметности
3.2.2023, у 13 часова сала 401

Методологија историје уметности
3.2.2023, у 13 часова сала 401

Теорије уметности
3.2.2023, у 14 часова сала 401

Историја историје уметности
4.2.2023, у 10 часова сала 401

Методологија науке о уметности
3.2.2023, у 13 часова сала 401

Теорије у науци о уметности
3.2.2023, у 14 часова сала 401
↑↑↑