Историја уметности

РАСПОРЕД ИСПИТА
Фебруарски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 17.01. до 24.01.2022.
  • уплата најкасније до: 22.01.2022.
  • провера услова и приговори: 25.01.2022.
  • испити: од 03. до 12.02.2022.
КОЛОКВИЈУМИ
Архитектура Византије и западне Европе у средњем веку
26.1.2022, у 10 часова сала 101

Уметност раног средњег века у Византији и западној Европи
26.1.2022, у 11 часова сала 101

Европска уметност новог века I
7.2.2022, у 12 часова сала 401

Европска уметност новог века II
7.2.2022, у 10 часова сала 401ПРЕДМЕТИ СА ОДЕЉЕЊА
Сви испити код проф. др Александра Кадијевића (од 17h испити се одржавају у сали 401)
4.2.2022‚ у 12 часова сала 104

Сви испити код проф. др Владимира Симића
9.2.2022, у 10 часова Темпус сала

Сви испити код проф. др Ивана Стевовића
10.2.2022, у 10 часова кабинет 451

Општа историја уметности средњег века
11.2.2022, у 11 часова сала 104

Уметност раног средњег века у Византији и западној Европи
11.2.2022, у 10 часова сала 401

Ранохришћанска и рановизантијска уметност
11.2.2022, у 10 часова сала 401

Античка уметност
11.2.2022, у 9.30 часова сала 401

Сви испити код проф. др Миодрга Марковића и проф. др Драгана Војводића
10.2.2022, у 17 часова сала 101

Сви испити код доцента др Милице Божић Маројевић
9.2.2022, у 12 часова кабинет 453

Сви испити код проф. др Милана Попадића
3.2.2022, у 10 часова сала 103

Српска уметност новог века II
8.2.2022, у 10 часова Темпус сала

Црквена уметност у Србији у XIX веку
8.2.2022, у 10 часова Темпус сала

Визуелна култура Балкана у 19. веку
8.2.2022, у 10 часова кабинет 483

Основи уметности и визуелне културе новог и модерног доба
4.2.2022, у 10 часова сала 401

Историја модерне уметности II
9.2.2022,у 10.15 часова сала 401

Српска уметност и визуелна култура у 20. веку
9.2.2022,у 10.15 часова сала 401

Уметност и власт. Политика у европској и југословенској уметности 1923-1951.
9.2.2022,у 10.15 часова сала 401

Историја модерне уметности I
9.2.2022, у 14 часова сала 401

Историја и теорија авангарди и неоавангарди
9.2.2022, у 14 часова сала 401

Настанак и развој ране модерне уметности
9.2.2022, у 14 часова сала 401

Уметност после 1945 - модерна и постмодерна
9.2.2022, у 14 часова сала 401

Савремена уметност: теме, тенденције и теоријски концепти
8.2.2022, у 12 часова сала 105

Херитологија
3.2.2022, у 12.30 часова кабинет 453

Општа историја уметности новог века
7.2.2022, у 10 часова кабинет 481

Европска историја уметности новог века 1 и 2 (стари статути)
7.2.2022, у 10 часова кабинет 481

Европска уметност новог века I
7.2.2022, у 10 часова кабинет 481

Европска уметност новог века II
7.2.2022, у 10 часова кабинет 479

Европска уметност 19. века
7.2.2022, у 10 часова кабинет 479

Концепти и феномени европске уметности и визуелне културе 19. века
7.2.2022, у 9.45 часова кабинет 479

Увод у историју уметности II
9.2.2022, у 9 часова сала 409

Увод у историју уметности I
10.2.2022, у 9 часова Темпус сала

Уметност српских земаља средњег века, одабране теме
10.2.2022, у 9 часова Темпус сала

Писање о уметности
8.2.2022, у 10 часова сала 401

Методологија историје уметности
8.2.2022, у 10 часова сала 401

Теорије уметности
8.2.2022, у 11 часова сала 401

Историја историје уметности
8.2.2022, у 12 часова сала 401

Уметност и култови античког света
11.2.2022, у 9.30 часова сала 401
↑↑↑