Историја уметности

Курс:
Античка уметност (осн.)
У оквиру предмета: Античка уметност
Предавачи: др Јелена Ердељанредовни професор
др Миодраг Марковићредовни професор
др Олга Шпехарванредни професор
др Бранка Вранешевићванредни професор
Број бодова: 10.00
обавезни предмет
Садржај предмета: У оквиру овог предмета представљени су сви видови стваралаштва из домена ликовних уметности и визуелне културе Месопотамије, Египта, Персије, Јеврејске уметности и уметности античке Грчке и Рима између 4. миленијума пре нове ере и 4.века нове ере. Практични део подразумева упознавање са појединачним репрезентативним примерима кроз вежбе у музејима, на терену и уз помоћ електронских база података.
Циљ изучавања предмета: Упознавање студената са настанком, развојем и токовима античке уметности. Представљање иконографских и стилских одлика уметничких дела.
Предуслови за полагање: Студент мора да испуни услове прописане Статутом Филозофског факултета. Обавезно присуство на предавањима и вежбама.
Облици наставе: Настава се изводи током два семестра на предавањима и на вежбама уз одговарајућу визуелну подршку, уз могућност теренске праксе.
План курса:
1. недеља
вежбе - Уводна разматрања
Упознавање са визуелним материјалом и литературом
1. недеља
предавање - Уводна разматрања
Представљање просторно-временских оквира, методолошког приступа и литературе
2. недеља
вежбе - Уметност Месопотамије
Анализа најзначајнијих примера уметности Месопотамије
2. недеља
предавање - Уметност Месопотамије
Представљање уметности Месопотамије од настанка до краја Другог вавилонског царства
3. недеља
вежбе - Уметност старог Египта
Анализа најважнијих примера уметности старог Египта
3. недеља
предавање - Уметност старог Египта
Упознавање са уметношћу старог Египта (Старо, Средње и Ново царство).
4. недеља
вежбе - Уметност Персије
Анализа најважнијих уметничких дела насталих у Персији у време династије Ахменида
4. недеља
предавање - Уметност Персије
Преглед развоја уметности и културе династије Ахменида.
5. недеља
вежбе - Јеврејска уметност
Анализа процеса настајања јеврејске уметности у старозаветно доба, упоредна аналиѕа старозаветних текстова и могућност реконструкције Соломоновог Храма у Јерусалиму
5. недеља
предавање - Јеврејска уметност
Разматрање визуелне културе код Јевреја у старозаветно доба.
6. недеља
вежбе - Увод у уметност античке Грчке
Анализа писаних дела и усмене традиције, митова и легенди о божанствима и херојима
6. недеља
предавање - Увод у уметност античке Грчке
Историјски и географски оквир, хронологија, главни токови развоја уметности
7. недеља
вежбе - Кикладска и минојска уметност
Анализа најзначајнијих уметничких дела са Киклада и Крита
7. недеља
предавање - Кикладска и минојска уметност
Развој уметности на Кикладима и на Криту у другом миленијуму пре нове ере
8. недеља
вежбе - Микенска уметност
Анализа киклопских зидина, палате и Лавље капије у Микени, "Атрејеве ризнице", гробница, пехара из Вафија
8. недеља
предавање - Микенска уметност
Разматрање развоја микенске културе и уметности
9. недеља
вежбе - Уметност античке Грчке геометријског и архајског периода
Анализа стилова у архитектури, скулптуре куроса и кора, сликарства ваза
9. недеља
предавање - Уметност античке Грчке геометријског и архајског периода
Упознавање са токовима у архитектури, скулптури и сликарству од 900.године пре нове ере до 5.века пре нове ере
10. недеља
вежбе - Класични период уметности античке Грчке 1
Анализа процеса обнове атинског Акропоља и Агоре под Периклом са посебним освртом на Партенон
10. недеља
предавање - Класични период уметности античке Грчке 1
Упознавање са културом и уметношћу у Атини у доба Перикла
11. недеља
вежбе - Класични период уметности античке Грчке 2
Анализа технике и стила у скулптури Фидије, Мирона и Поликлета
11. недеља
предавање - Класични период уметности античке Грчке 2
Дела великих уметника класичног периода: Фидија, Мирон, Поликлет
12. недеља
вежбе - Уметност античке Грчке 4.века пре нове ере
Анализа технике и стила скулптуре Скопаса, Лисипа и Пракситела, као и сликарства Апела
12. недеља
предавање - Уметност античке Грчке 4.века пре нове ере
Дела великих уметника 4.века пре нове ере: Скопас, Лисип, Праксител, Апел
13. недеља
вежбе - Закључна разматрања уметности од 4. миленијума до 4.века пре нове ере
Преглед визуелног материјала који се тиче градива обухваћеног претходним часовима
13. недеља
предавање - Закључна разматрања уметности од 4. миленијума до 4.века пре нове ере
Преглед градива обухваћеног на претходним часовима
14. недеља
вежбе - Хеленистичка уметност
Анализа стила и иконографије носећих споменика и уметничких дела насталих под влашћу Александра Македонског и његових наследника
14. недеља
предавање - Хеленистичка уметност
Разматрање уметности у доба хеленизма
15. недеља
вежбе - Етрурска и уметност Римске републике
Анализа носећих споменика, њихове технике, иконографије и стила (Веји, Черветери, Вулки и др.)
15. недеља
предавање - Етрурска и уметност Римске републике
Разматрање развоја уметности од 8.века пре нове ере до 1.века пре нове ере
16. недеља
вежбе - Римска уметност 1
Анализа писаних извора и усмене традиције, апропријације хеленских и аутохтоних култова, основе римске религије и уметности
16. недеља
предавање - Римска уметност 1
Разматрање процеса романизације и урбанизације, апропријације хеленских модела, уметничких и културних традиција
17. недеља
вежбе - Римска уметност 2
Анализа легенди и писаних извора о оснивању града Рима, стила римског портрета у доба Републике, иконографије и стила носећих споменика града Рима и провинција
17. недеља
предавање - Римска уметност 2
Преглед уметности у Риму од оснивања града до владавине Октавијана Августа
18. недеља
вежбе - Римска уметност 3
Анализа носећих споменика града Рима и провинција, њиховог стила и иконографије (Ара Пацис, храмови и јавни простор Римског форума и др.)
18. недеља
предавање - Римска уметност 3
Преглед развоја уметности на територији Римског царства од 1.века пре нове ере до 2.века нове ере
19. недеља
вежбе - Римска уметност 4
Анализа стила зидног сликарства и подних мозаика Херкуланума и Помпеја
19. недеља
предавање - Римска уметност 4
Уметност златног века Римског царства: Рим, Херкуланум, Помпеји
20. недеља
вежбе - Римска уметност 5
Анализа писаних извора, иконографије и стила носећих споменика у Риму и провинцијама Царства
20. недеља
предавање - Римска уметност 5
Разматрање развоја уметности на тлу Римског царства током 3. и 4. века нове ере
21. недеља
вежбе - Фунерарна уметност античког Рима
Анализа форме, функције, система декорације, иконографије и стила римских маузолеја, меморија и катакомби
21. недеља
предавање - Фунерарна уметност античког Рима
Разматрање развоја фунерарне уметности античког Рима: маузолеји, меморије, катакомбе, иконографија урни и осликаних гробница, хеленски и етрурски елементи
22. недеља
вежбе - Римска тријумфална уметност
Анализа иконографије и стила царских тријумфалних споменика на територији Царства
22. недеља
предавање - Римска тријумфална уметност
Разматрање царских тријумфалних споменика на територији Царства
23. недеља
вежбе - Римска уметност на Балкану
Анализа носећих споменика римске уметности на Балкану са посебним освртом на Атину, Солун и Салону
23. недеља
предавање - Римска уметност на Балкану
Разматрање уметности на тлу Балкана под Римским царством: Атина, Солун, Салона
24. недеља
вежбе - Римска уметност на тлу Србије
Анализа носећих споменика римске уметности на тлу данашње Србије са посебним освртом на Сирмијум, Виминацијум, Феликс Ромулијану
24. недеља
предавање - Римска уметност на тлу Србије
Разматрање римске уметности на тлу Србије: Сирмијум, Виминацијум, Феликс Ромулијана
25. недеља
вежбе - Уметност и верски синкретизам позног Царства
Анализа иконографије и стила споменика насталих за потребе јеврејске заједнице, поклоника источних култова и првих хришћанских заједница на тлу Царства
25. недеља
предавање - Уметност и верски синкретизам позног Царства
Разматрање развоја уметности у време верског синкретизма: уметност и апропријација источних култова (зороастризам, митраизам, култ Изиде), јеврејска уметност и почеци развоја хришћанске уметности
26. недеља
вежбе - Закључна разматрања античке уметности
Преглед визуелног материјала везаног за силабус и припрема за полагање колоквијума
26. недеља
предавање - Закључна разматрања античке уметности
Преглед градива обухваћеног силабусом
Литература и извори података: ***
Општа обавезна литература
Gavela Branko, Istorija umetnosti antičke Grčke, Beograd 1969
K. Šefold, Klasična Grčka, Novi Sad 1973.
Д. Срејовић, А. Цермановић-Кузмановић, Речник грчке и римске митологије, Београд 1992.
T.B.L. Vebster, Helenizam, Novi Sad 1970.
B. Gavela, Etrurci (istorija, kultura, umetnost), Beograd 2007.
H. Keler, Rimsko carstvo, Novi Sad 1979.
M. Beard, J. Henderson, Classical Art: from Greece to Rome, Oxford Universtity Press 2001.
J. Boardman, Greek Art, Thames and Hudson 1996.
M. Bussagli, Rome, Art and Architecture, Koenemann 1999.
↑↑↑