Часопис Артум

Часопис Артум

Са циљем обједињавања токова научно-истраживачког рада заступљених на Одељењу за историју уметности Филозофског факултета у Београду, 2015. године је основан часопис Артум као заједничко гласило наставника и студената, јединствено у српској академској средини. За сада доступан у електронској форми, часопис ће два пута годишње презентовати резултате својих сарадника у виду монографских огледа, приказа и расправа.

- Артум, број 1, јул 2015.

- Артум, број 2, децембар 2015.

- Артум, број 3, јун 2016.

- Артум, број 4, децембар 2016.

- Артум, број 5, јун 2017.

- Артум, број 6, децембар 2017.

- Артум, број 7, децембар 2018.

- Артум, број 9, децембар 2019.

- Артум, број 10, децембар 2020.

- Артум, број 11, децембар 2021.

- Артум, број 12, децембар 2022.

- Артум, број 13, децембар 2023.

↑↑↑