Историја

Запослени
управник Одељења: 
др Дубравка Стојановић
редовни професор
Сам. струч. сар. за остале дел. (послови секретара одељења): 
Предавачи
др Љубомир Максимовић, професор емеритус
др Дубравка Стојановић, редовни професор
др Александар Животић, редовни професор
др Влада Станковић, редовни професор
др Данијела Стефановић, редовни професор
др Ђорђе Бубало, редовни професор
др Жарко Петковић, редовни професор
др Марко Шуица, редовни професор
др Милан Ристовић, редовни професор
др Милош Јагодић, редовни професор
др Милош Ковић, редовни професор
др Мира Радојевић, редовни професор
др Никола Самарџић, редовни професор
др Радивој Радић, редовни професор
др Радина Вучетић, редовни професор
др Синиша Мишић, редовни професор
др Снежана Ферјанчић, редовни професор
др Сузана Рајић, редовни професор
др Алексеј Тимофејев, ванредни професор
др Данко Леовац, ванредни професор
др Дејан Јечменица, ванредни професор
др Драгољуб Марјановић, ванредни професор
др Јелена Мргић, ванредни професор
др Марија Копривица, ванредни професор
др Мирко Обрадовић, ванредни професор
др Небојша Порчић, ванредни професор
др Немања Вујчић, ванредни професор
др Харис Дајч, ванредни професор
др Чедомир Антић, ванредни професор
др Марија Коцић, научни саветник
др Александар Фотић, стручни саветник
др Милош Антоновић, стручни саветник
др Катарина С. Митровић, виши научни сарадник
др Мелина Рокаи, виши научни сарадник
др Владимир Абрамовић, научни сарадник
др Данијел Радовић, научни сарадник
др Жарко Илић, научни сарадник
др Кристиан Јерић, научни сарадник
др Лариса Вилимоновић, научни сарадник
др Маја Васиљевић, научни сарадник
др Марина Штетић, научни сарадник
др Мирослав Радивојевић, научни сарадник
др Љубодраг Димић, редовни професор у пензији
др Маријана Рицл, редовни професор у пензији
др Радош Љушић, редовни професор у пензији
др Светлана Лома, ванредни професор у пензији
мр Марко Драшковић, истраживач-сарадник
Вук Самчевић, асистент
Петар Јосиповић, асистент
Сара Радовић , асистент
Александар Пушкаш, истраживач-сарадник
Вукашин Зорић, истраживач-сарадник
Катарина Беширевић, истраживач-сарадник
Милан Денчић, истраживач-сарадник
Ђорђе Лалић, истраживач-приправник
Ивана Веселиновић, истраживач-приправник
Милош Мацан, истраживач-приправник
Сања Лукић, истраживач-приправник
↑↑↑