Историја

Запослени
управник Одељења: 
Сам. струч. сар. за остале дел. (послови секретара одељења): 
Предавачи
др Љубомир Максимовић, професор емеритус
др Влада Станковић, редовни професор
др Данијела Стефановић, редовни професор
др Дубравка Стојановић, редовни професор
др Ђорђе Бубало, редовни професор
др Жарко Петковић, редовни професор
др Љубодраг Димић, редовни професор
др Марко Шуица, редовни професор
др Милан Ристовић, редовни професор
др Милош Јагодић, редовни професор
др Мира Радојевић, редовни професор
др Никола Самарџић, редовни професор
др Радивој Радић, редовни професор
др Синиша Мишић, редовни професор
др Снежана Ферјанчић, редовни професор
др Сузана Рајић, редовни професор
др Александар Животић, ванредни професор
др Алексеј Тимофејев, ванредни професор
др Данко Леовац, ванредни професор
др Дејан Јечменица, ванредни професор
др Драгољуб Марјановић, ванредни професор
др Јелена Мргић, ванредни професор
др Милош Ковић, ванредни професор
др Мирко Обрадовић, ванредни професор
др Небојша Порчић, ванредни професор
др Немања Вујчић, ванредни професор
др Радина Вучетић, ванредни професор
др Харис Дајч, ванредни професор
др Чедомир Антић, ванредни професор
др Александар Фотић, стручни саветник
др Милош Антоновић, стручни саветник
др Катарина Митровић, виши научни сарадник
др Марија Коцић, виши научни сарадник
др Мелина Рокаи, виши научни сарадник
др Владимир Абрамовић, научни сарадник
др Данијел Радовић, научни сарадник
др Кристиан Јерић, научни сарадник
др Маја Васиљевић, научни сарадник
др Марина Штетић, научни сарадник
др Милена Репајић, научни сарадник
др Мирослав Радивојевић, научни сарадник
др Маријана Рицл, редовни професор у пензији
др Радош Љушић, редовни професор у пензији
др Светлана Лома, ванредни професор у пензији
Сара Лазић, асистент
Љубица З. Винуловић, научни сарадник
Јелена Тодоровић, истраживач-сарадник
Кристина Миличић , истраживач-приправник
↑↑↑