Историја

О ОДЕЉЕЊУ

Настава из Опште историје почела је на Лицеју 1838. и наставила се на Филозофском Факултету Велике школе у Београду од 1863. и Универзитету од 1905. године. Одељење за историју основано је статутом Филозофског факултета из 1963. године.

На Одељењу за историју заступљена су сва три нивоа студија – основне, мастер и докторске студије. Настава и проучавање историје одвијају се на основу поделе на девет ужих научних области: Историја старе Грчке и Старог истока, Историја Рима, Општа историја средњег века са помоћним историјским наукама, Историја српског народа у средњем веку са старословенским језиком и историјском географијом, Византологија, Општа историја новог века, Историја српског народа у новом веку, Историја Југославије и Општа савремена историја.

На Одељењу предаје 36 наставника и студира око 450 студената.

управник Одељења: 
др Дубравка Стојановић
редовни професор
↑↑↑