Историја

РАСПОРЕД ИСПИТА
Јулски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 10.06. до 14.06. 2022.
  • уплата најкасније до: 12.06. 2022. / 70%/
  • провера услова и приговори: 15.06.2022.
  • испити: од 23.06. до 02.07. 2022.
Прва година
Увод у историјске студије
23.06. у 11 24.08. у 8 уч. 510

Историјска геграфија
30.06. у 15 каб. 566

Историја старе Грчке и Старог истока
30.06. у 9 уч. Семинара за стари век

Римска историја
Распоред полагања испита ће бити објављен на сајту 23.06.

Општа историја раног средњег века
30.06. у 10 уч. 408

Историја српског народа у средњем веку 1
01.07. и 02.07. у 9 уч. 408Друга година
Историја Византије (прозивка)
27.06. у 10 уч. 408

Византијска цивилизација
27.06. у 10 уч. 408

Општа историја позног средњег века
30.06. у 10 уч. 510

Историја српског народа у средњем веку 2
27.06. у 18 уч. 408

Историја српског народа у позном средњем веку
27.06. у 18 уч. 408

Рана модерна историја
27.06. у 17 уч. 510

Историја српског народа (16-18. век)
30.06. у 10 уч. 513Друга година - стари језик
Старословенски језик 1- колоквијум
27.06. у 11 уч. 510

Старословенски језик 1 - испит
28.06. у 16 уч. 512Трећа година
Старословенски језик 2 - колоквијум
27.06. у 12 уч. 510

Старословенски језик 2 испит
29.06. у 16 уч. 512

Савремена историја Европе
01.07. у 10 уч. 510

Општа историја 19. века
02.07. у 9 каб. 564

Историја српског народа у 19. и почетком 20. века
27.06. у 10 уч. 512

Историја Југославије и сви предмети са модула Савремена историја усмерење Историја Југославије
29.06. у 15 уч. 510Четврта година - за уписане почев од 2005. (наведени су термини полагања испита само из предмета које је слушало најмање четворо студената)
Културна историја средњег века 500-1000
30.06. у 9 уч. 408

Културна историја средњег века 1000-1500
30.06. у 9 уч. 408

Помоћне историјске науке
30.06. у 10 уч. 510

Методика наставе историје за основне и мастер
25.06. у 10 уч. 510
↑↑↑