Социологија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Септембарски испитни рок
(редовни)

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 04. до 08.09. 2023.
  • уплата најкасније до: 07.09. 2023. /школарина 90%/
  • провера услова и приговори: 11.09. 2023.
  • испити: од 14.09. до 23.09. 2023.
I ГОДИНА
Друштво у 19. и 20. веку - структура, промене, свакодневица
18.09. у 13:00 308

Историја политичких и социјалних теорија
14.09. у 11:00 310

Класичне социолошке теорије
14.09. у 11:00 310

Општа историја XIX и XX века
20.09. у 09:00 308

Основе микроекономије
15.09. у 10:00 310

Социјална демографија
19.09. у 11:00  14.09. у 11:00, 301 308

Социјална историја – Европа и Балкан у XIX и XX веку
18.09. у 13:00 308

Увод у социокултуралну антропологију
22.09. у 11:00 310

Увод у социологију 1
21.09. у 09:00 308

Увод у социологију 2
21.09. у 09:00 308

Социјална психологија
20.09. у 09:00 Амф, 103II ГОДИНА
Методологија социолошких истраживања I
21.09. у 15:00 105

Основи економије
14.09. у 13:00 301

Основи економије I
14.09. у 13:00 301

Основи економије II
15.09. у 10:00 310

Савремене социолошке теорије
15.09. у 11:00 313

Социологија глобализације
21.09. у 16:00 к 379

Социологија културе
21.09. у 17:30  20.09. у 13:00, 105 104

Социологија религије
18.09. у 11:00 301

Статистика у друштвеним истраживањима - основе
19.09. у 10:00 106

Теорија друштвене структуре и система
22.09. у 12:00 313

Увод у социологију образовања
18.09. у 11:00 313III ГОДИНА
Антропологија рата
20.09. у 12:00 к 364

Демографија партнерства и рађања
19.09. у 11:00  14.09. у 11:00, 301 308

Глобализација културе
21.09. у 16:00 к 379

Култура касног капитализма
18.09. у 11:00 308

Методологија социолошких истраживања II
21.09. у 15:00 105

Основе социологије рада
15.09. у 09:00 301

Политичка глобализација
21.09. у 16:00 к 379

Родне студије I
20.09. у 13:00 к 364

Социологија друштвених девијација - криминалитет
22.9. у 13:00  21.09. у 11:30 104

Социологија руралног развоја (Социологија насеља - социологија села)
22.09. у 11:00 ИСИ

Статистика у друштвеним истраживањима - закључивање/анализа
19.09. у 10:00 106

Теорије о друштвеним променама
20.09. у 10:00 301Модул Економска социологија
Економска глобализација
21.09. у 16:00 к 379

Економска транзиција
14.09. у 13:00 301

Основи економске социологије
19.09. у 10:00 к 367

Основи социологије организације
14.09. у 10:00 104

Савремене економске миграције
21.09. у 10:00 313Модул Социологија културе
Култура и друштвене разлике
14.09. у 17:00 301

Род и култура (Полност и култура)
19.09. у 11:00 313

Социологија масовне културе
21.09. у 17:30  20.09. у 13:00, 105 104

Увод у социологију музике
14.09. у 11:00 310

Увод у светске религије
18.09. у 11:00 301IV ГОДИНА
Друштвени систем и друштвене промене у Србији
20.09. у 10:00 310

Социологија менталних поремећаја
22.9. у 10:00  21.09. у 13:00 104, 301

Социологија града
21.09. у 11:00 ИСИ

Социологија политике
22.09. у 12:00 301

Социологија породице
18.09. у 14:00 104Модул Социологија друштвених група и заједница
Архитектура и урбанизам тоталитарних режима XX века
21.09. у 11:00 ИСИ

Изазови савремене породице
19.09. у 13:00 ИСИ

Потрошачко друштво и урбани стилови живота
21.09. у 15:00  21.09. у 13:00 ИСИ

Социологија детињства
19.09. у 13:00 ИСИ

Социологија окружења
21.09. у 13:00 ИСИ

Социологиjа омладине
19.09. у 13:00 ИСИМодул Социологија политике
Идеологије југословенства
22.09. у 12:00 301

Превладавање прошлости
22.09. у 12:00 301

Социологија етничких група и нација
22.09. у 12:00 301МАСТЕР СТУДИЈЕ
Кључни проблеми социолошке теорије
14.09. у 17:00 313

Методологија социолошких истраживања
21.09. у 15:00 105ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ
Историја социолошких теорија
14.09. у 13:00 к 368

Методе истраживања друштвених појава
21.09. у 17:00 к 370
↑↑↑