Социологија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Септембарски испитни рок
(редовни)

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 01. до 07.09. 2021.
  • уплата најкасније до: 04.09. 2022. /до 90%/
  • провера услова и приговори: 08.09. 2022.
  • испити: од 15.09. до 24.09. 2022.
I ГОДИНА
Историја политичких и социјалних теорија
16.09. у 11:00 101

Класичне социолошке теорије
16.09. у 11:00 101

Општа историја XIX и XX века
23.09. у 09:00 513

Социјална демографија
19.09. у 10:00 105

Социјална историја – Европа и Балкан у XIX и XX веку
15.09. у 12:00 103

Увод у социокултурну антропологију
23.09. у 14:00 103

Увод у социологију 1
22.09. у 09:00 308

Увод у социологију 2
22.09. у 09:00 308

Социјална психологија
20.09. у 12:00 Амф, 103 и 208II ГОДИНА
Методологија социолошких истраживања I
22.09. у 16:00 105

Основи економије
20.09. у 10:00 301

Основи економије I
20.09. у 10:00 301

Основи економије II
21.09. у 09:00 308

Савремене социолошке теорије
15.09. у 11:00 313

Социологија глобализације
22.09. у 16:00 308

Социологија културе
22.09. у 11:00 105

Социологија образовања
19.09. у 11:00 310

Социологија религије
19.09. у 10:00 301

Статистика у друштвеним истраживањима - основе
19.09. у 13:00 106

Теорија друштвене структуре и система
18.09. у 10:00 Амф.

Увод у социологију образовања
19.09. у 11:00 310III ГОДИНА
Антропологија рата
23.09. у 14:00 103

Глобализација културе
22.09. у 16:00 308

Култура касног капитализма
15.09. у 15:00 309

Методологија социолошких истраживања II
22.09. у 16:00 105

Основе социологије рада
20.09. у 10:00 310

Политичка глобализација
22.09. у 16:00 308

Родне студије I
23.09. у 14:00 103

Социологија друштвених девијација - криминалитет
21.09. у 11:00 310

Социологија руралног развоја (Социологија насеља - социологија села)
20.09. у 11:00 ИСИ

Статистика у друштвеним истраживањима - закључивање/анализа
19.09. у 13:00 106

Теорије моћи
18.09. у 10:00 Амф.

Теорије о друштвеним променама
15.09. у 14:00 101Модул Економска социологија
Економска глобализација
22.09. у 16:00 308

Основи економске социологије
20.09. у 10:00 310

Основи социологије организације
20.09. у 10:00 104

Савремене економске миграције
19.09. у 12:00 312Модул Социологија културе
Историја џеза
23.09. у 09:00 510

Култура и друштвене разлике
15.09. у 13:00 313

Род и култура (Полност и култура)
20.09. у 11:00 312

Социологија масовне културе
22.09. у 11:00 105

Увод у социологију музике
16.09. у 11:00 101

Увод у светске религије
19.09. у 10:00 301IV ГОДИНА
Друштвени систем и друштвене промене у Србији
21.09. у 10:00 105

Методика наставе социологије
20.09. у 12:00 312

Социологија менталних поремећаја
21.09. у 14:00 310

Социологија града
19.09. у 11:00 ИСИ

Социологија политике
16.09. у 12:00 308

Социологија породице
23.09. у 16:00 105Модул Социологија друштвених група и заједница
Архитектура и урбанизам тоталитарних режима XX века
19.09. у 10:30 ИСИ

Изазови савремене породице
26.09. у 11:00 ИСИ

Потрошачко друштво и урбани стилови живота
19.09. у 13:00 ИСИ

Социологија детињства
26.09. у 11:00 ИСИ

Социологија окружења
19.09. у 11:00 ИСИ

Социологиjа омладине
26.09. у 11:00 ИСИМодул Социологија политике
Идеологије југословенства
16.09. у 12:00 308

Историјска социологија
18.09. у 10:00 Амф.

Превладавање прошлости
16.09. у 12:00 308

Социологија етничких група и нација
16.09. у 12:00 308

Социологија избора
18.09. у 10:00 Амф.Предмети за образовање наставника
Распоред испита је објављен у вестима ЦОН-а.МАСТЕР СТУДИЈЕ
За испите за које нису наведени термини у распореду, студенти треба да се обрате предметним наставницима

Кључни проблеми социолошке теорије
15.09. у 13:00 313

Методологија социолошких истраживања
22.09. у 16:00 105ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ
За испите за које нису наведени термини у распореду, студенти треба да се обрате предметним наставницима

Историја социолошких теорија
16.09. у 13:00 к 368

Методе истраживања друштвених појава
22.09. у 18:00 к 370
↑↑↑