Социологија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Јулски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 12.06. до 16.06. 2024.
  • уплата најкасније до: 14.06. 2024. / школарина 60%/
  • провера услова и приговори: 17.06.2024.
  • испити: од 24.06. до 03.07. 2024.
I ГОДИНА
Друштво у 19. и 20. веку - структура, промене, свакодневица
24.06. у 12:00 301

Историја политичких и социјалних теорија
02.07. у 10:00 104

Класичне социолошке теорије
02.07. у 10:00 104

Општа историја XIX и XX века - прва група (од А до М)
25.06. у 16:30 408

Општа историја XIX и XX века - друга група (од Н до Ш)
25.06. у 17:30 408

Основи микроекономије
24.06. у 16:00  24.06. у 12:00, 308 313

Основе филозофије науке
02.07. у 10:00 309

Социјална демографија
01.07. у 10:00 105

Социјална историја – Европа и Балкан у XIX и XX веку
24.06. у 12:00 301

Социјална психологија
27.06. у 09:00 Амфитеатар и 101

Увод у социокултуралну антропологију
26.06. у 15:00 к364

Увод у социологију 1
03.07. у 09:00 308

Увод у социологију 2
03.07. у 09:00 308II ГОДИНА
Методологија социолошких истраживања I
26.06. у 19:00 101

Методологија социолошких истраживања 1
26.06. у 19:00 101

Методологија социолошких истраживања 2
26.06. у 19:00 101

Основи економије
24.06. у 16:00  24.06. у 10:00, 308 313

Основи економије 1
24.06. у 9:00  24.06. у 12:00 308

Основи економије 2
24.06. у 11:00  24.06. у 10:00 308

Основи макроекономије
24.06. у 16:00  24.06. у 12:00, 308 313

Савремене социолошке теорије
25.06. у 15:00 308

Теорије о друштвеним променама
02.07. у 10:00 308

Социологија глобализације
03.07. у 16:00 308

Историјска социологија
24.06. у 09:00 104

Демографија партнерства и рађања
01.07. у 11:00 312

Социологија културе
27.06. у 11:00 104

Социологија образовања (андрагози)
24.06. у 11:00 313

Социологија религије
24.06. у 11:00 к380

Статистика у друштвеним истраживањима - основе
02.07. у 16:00 106

Теорија друштвене структуре и система
24.06. у 09:00 104

Увод у социологију образовања
24.06. у 11:00 313III ГОДИНА
Антропологија рата
24.06. у 16:00 к364

Демографија партнерства и рађања
01.07. у 11:00 312

Глобализација културе
03.07. у 16:00 308

Историја економске мисли
24.06. у 11:00  24.06. у 10:00 308

Култура касног капитализма
24.06. у 11:00 301

Методологија социолошких истраживања II
26.06. у 19:00 101

Основе социологије рада
27.06. у 10:00 310

Политичка глобализација
03.07. у 16:00 308

Родне студије I
24.06. у 15:00 к364

Социологија друштвених девијација - криминалитет
03.07. у 11:00 104

Социологија руралног развоја
02.07. у 11:00 301

Теорије моћи
24.06. у 09:00 104

Теорије о друштвеним променама
02.07. у 10:00 308Модул Економска социологија
Економска глобализација
03.07. у 16:00 308

Економска транзиција
24.06. у 11:00  24.06. у 10:00 308

Основи економске социологије
27.06. у 12:00 312

Основи социологије организације
27.06. у 09:00 310

Савремене економске миграције
01.07. у 12:00 312Модул Социологија културе
Језик и друштво: увод у социолингвистику
26.06. у 17:00 310

Култура и друштвене разлике
26.06. у 17:00 310

Род и култура (Полност и култура по старом)
25.06. у 15:00 313

Социологија масовне културе
27.06. у 11:00 104

Увод у светске религије (писмено)
24.06. у 11:30 104

Увод у светске религије (усмено)
24.06. у 11:00 к380IV ГОДИНА
Друштвени систем и друштвене промене у Србији
25.06. у 15:00  24.06. у 10:00, 105 301

Социологија града
01.07. у 11:00 301

Социологија менталних поремећаја
03.07. у 10:00 104 и 105

Социологија политике
28.06. у 12:00 104

Социологија породице
03.07. у 14:00 308

Методика наставе социологије
25.06. у 15:00 313

Увод у социологију образовања
24.06. у 11:00 313Модул Социологија друштвених група и заједница
Архитектура и урбанизам тоталитарних режима XX века
24.06. у 15:00 308

Изазови савремене породице
02.07. у 10:00 Институт за социолошка истраживања

Потрошачко друштво и урбани стилови живота
03.07. у 11:00 312

Социологија детињства
02.07. у 10:00 Институт за социолошка истраживања

Социологија окружења
01.07. у 11:00 301

Социологија омладине
02.07. у 10:00 Институт за социолошка истраживањаМодул Социологија политике
Идеологије југословенства
28.06. у 12:00 104

Историјска социологија
24.06. у 09:00 104

Превладавање прошлости
28.06. у 12:00 104

Социологија етничких група и нација
28.06. у 12:00 104

Социологија избора
24.06. у 09:00 104МАСТЕР СТУДИЈЕ
Кључни проблеми социолошке теорије
26.06. у 17:00 310

Методика наставе социологије 2
25.06. у 15:00 313

Методологија социолошких истраживања
26.06. у 19:00 101

Економска глобализација
03.07. у 16:00 308ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ
Историја социолошких теорија
27.6. у 13:00 к368

Методе истраживања друштвених појава
26.06. у 17:00 к370
↑↑↑