Социологија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Јунски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 20. до 26.05. 2024.
  • уплата најкасније до: 23.05. 2024. / школарина 50%/
  • провера услова и приговори: 27. и 28.05.2024.
  • испити: од 03. до 12.06. 2024.
I ГОДИНА
Друштво у 19. и 20. веку - структура, промене, свакодневица
11.06. у 11:30 301

Историја политичких и социјалних теорија
04.06. у 11:00 104

Класичне социолошке теорије
04.06. у 11:00 104

Општа историја XIX и XX века - прва група (од А до М)
04.06. у 08:00 408

Општа историја XIX и XX века - друга група (од Н до Ш)
04.06. у 09:00 408

Основи микроекономије
07.06. у 10:00 310

Основе филозофије науке
07.06. у 10:00 309

Социјална демографија
10.06. у 10:00 101

Социјална историја – Европа и Балкан у XIX и XX веку
11.06. у 11:30 301

Социјална психологија
06.06. у 13:00 Амфитеатар

Увод у социокултуралну антропологију
10.06. у 12:00 к364

Увод у социологију 1
12.06. у 09:00 308

Увод у социологију 2
12.06. у 09:00 308II ГОДИНА
Историја економске мисли
06.06. у 10:00 310

Методологија социолошких истраживања I
12.06. у 14:00 101

Методологија социолошких истраживања 1
12.06. у 14:00 101

Методологија социолошких истраживања 2
12.06. у 14:00 101

Основи економије
06.06. у 10:00 310

Основи економије 1
07.06. у 10:00 310

Основи економије 2
06.06. у 10:00 310

Основи макроекономије
07.06. у 10:00 310

Савремене социолошке теорије
04.06. у 10:00 308

Теорије о друштвеним променама
05.06. у 10:00 105

Социологија глобализације
12.06. у 16:00 308

Историјска социологија
10.06. у 9:00 104

Демографија партнерства и рађања
10.06. у 11:00 312

Социологија културе
06.06. у 11:00 104

Социологија образовања (андрагози)
03.06. у 11:00 313

Социологија религије
03.06. у 11:00 к380

Статистика у друштвеним истраживањима - основе
10.06. у 10:00 106

Теорија друштвене структуре и система
10.06. у 9:00 104

Увод у социологију образовања
03.06. у 11:00 313III ГОДИНА
Антропологија рата
10.06. у 16:00 к364

Демографија партнерства и рађања
10.06. у 11:00 312

Глобализација културе
12.06. у 16:00 308

Култура касног капитализма
11.06. у 10:30 301

Теорије моћи
10.06. у 09:00 104

Методологија социолошких истраживања II
12.06. у 14:00 101

Основе социологије рада
06.06. у 09:00 105

Политичка глобализација
12.06. у 16:00 308

Родне студије I
10.06. у 15:00 к364

Социологија друштвених девијација-криминалитет
03.06. у 13:00 103

Социологија руралног развоја
04.06. у 11:00 301

Теорије о друштвеним променама
05.06. у 10:00 105Модул Економска социологија
Економска глобализација
12.06. у 16:00 308

Економска транзиција
06.06. у 10:00 310

Основи економске социологије
06.06. у 09:00 105

Основи социологије организације
07.06. у 10:00 105

Савремене економске миграције
10.06. у 12:00 312Модул Социологија културе
Језик и друштво: увод у социолингвистику
11.06. у 17:00 310

Култура и друштвене разлике
11.06. у 17:00 310

Род и култура (Полност и култура по старом)
04.06. у 11:00 313

Социологија масовне културе
06.06. у 11:00 104

Увод у светске религије (писмено)
03.06. у 11:00 310

Увод у светске религије (усмено)
03.06. у 11:00 к380IV ГОДИНА
Друштвени систем и друштвене промене у Србији
07.06. у 11:00 105

Социологија града
03.06. у 12:30 310

Социологија менталних поремећаја
03.06. у 10:00 105 и 310

Социологија политике
07.06. у 14:00 104

Социологија породице
06.06. у 15:00 310

Методика наставе социологије
04.06. у 11:00 313Модул Социологија друштвених група и заједница
Архитектура и урбанизам тоталитарних режима XX века
12.06. у 10:30  07.06. у 15:00 310

Изазови савремене породице
11.06. у 10:00 Институт за социолошка истраживања

Потрошачко друштво и урбани стилови живота
05.06. у 11:00 301

Социологија детињства
11.06. у 10:00 Институт за социолошка истраживања

Социологија окружења
03.06. у 12:30 310

Социологија омладине
11.06. у 10:00 Институт за социолошка истраживањаМодул Социологија политике
Идеологије југословенства
07.06. у 14:00 104

Историјска социологија
10.06. у 9:00 104

Превладавање прошлости
07.06. у 14:00 104

Социологија етничких група и нација
07.06. у 14:00 104

Социологија избора
10.06. у 9:00 104МАСТЕР СТУДИЈЕ
Кључни проблеми социолошке теорије
11.06. у 17:00 310

Методика наставе социологије 2
04.06. у 11:00 313

Методологија социолошких истраживања
12.06. у 14:00 101

Економска глобализација
12.06. у 16:00 308ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ
Историја социолошких теорија
06.06. у 13:00 к368

Методе истраживања друштвених појава
12.06. у 17:00 к370
↑↑↑