Археологија

Запослени
управник Одељења: 
др Душан Михаиловић
редовни професор
Сам. струч. сар. за остале дел. (послови секретара одељења): 
Ристо Драшковић
стручни сарадник
Предавачи
др Душан Михаиловић, редовни професор
др Весна Димитријевић, редовни професор
др Марко Порчић, редовни професор
др Мирослав Вујовић, редовни професор
др Ненад Тасић, редовни професор
др Перица Шпехар, редовни професор
др Софија Стефановић, редовни професор
др Сташа Бабић, редовни професор
др Татјана Цвјетићанин, редовни професор
др Бобан Трипковић, ванредни професор
др Бранислав Анђелковић, ванредни професор
др Владимир Михајловић, ванредни професор
др Јасна Вуковић, ванредни професор
др Марија Љуштина, ванредни професор
др Марко Јанковић, ванредни професор
др Моника Милосављевић, ванредни професор
др Александар Палавестра, редовни професор у пензији
Марија Марин, истраживач-сарадник
Мина Амзирков, истраживач-сарадник
Јована Јанковић, истраживач-приправник
Невена Пантић, истраживач-приправник
Предраг Ђерковић, истраживач-приправник
Библиотекари:
Радмила Балабан, истраживач-сарадник
↑↑↑