Археологија

Запослени
управник Одељења: 
др Душан Михаиловић
редовни професор
Сам. струч. сар. за остале дел. (послови секретара одељења): 
Ристо Драшковић
стручни сарадник
Предавачи
др Душан Михаиловић, редовни професор
др Александар Палавестра, редовни професор
др Весна Димитријевић, редовни професор
др Мирослав Вујовић, редовни професор
др Ненад Тасић, редовни професор
др Софија Стефановић, редовни професор
др Сташа Бабић, редовни професор
др Татјана Цвјетићанин, редовни професор
др Бобан Трипковић, ванредни професор
др Бранислав Анђелковић, ванредни професор
др Јасна Вуковић, ванредни професор
др Марија Љуштина, ванредни професор
др Марко Јанковић, ванредни професор
др Марко Порчић, ванредни професор
др Моника Милосављевић, ванредни професор
др Перица Шпехар, ванредни професор
Теодора Радишић, асистент
Јована Јанковић, истраживач-приправник
Библиотекари:
Радмила Балабан, истраживач-сарадник
↑↑↑