Археологија

Запослени
управник Одељења: 
др Душан Михаиловић
редовни професор
Сам. струч. сар. за остале дел. (послови секретара одељења): 
Ристо Драшковић
стручни сарадник
Предавачи
др Александар Палавестра, редовни професор
др Весна Димитријевић, редовни професор
др Ненад Тасић, редовни професор
др Софија Стефановић, редовни професор
др Сташа Бабић, редовни професор
др Татјана Цвјетићанин, редовни професор
др Душан Михаиловић, редовни професор
др Бобан Трипковић, ванредни професор
др Бранислав Анђелковић, ванредни професор
др Јасна Вуковић, ванредни професор
др Марко Јанковић, ванредни професор
др Марко Порчић, ванредни професор
др Мирослав Вујовић, ванредни професор
др Моника Милосављевић, ванредни професор
др Перица Шпехар, ванредни професор
Предраг Радовић, асистент
Теодора Радишић, асистент
Библиотекари:
Радмила Балабан, истраживач-сарадник
↑↑↑