Студентска пракса - Археолошко налазиште Винча – Бело брдо

Студентска пракса: Археолошко налазиште Винча – Бело брдо

Локалитет Винча налази се на десној обали Дунава, у истоименом насељу, које је удаљено од центра Београда око 14 километара. Живот на овом простору одвијао се током неолита - млађег каменог доба, приближно у периоду од 5500 пре н.е. до 4500 пре н.е. Тада настају насеља која формирају археолошки слој дебљине око 8 метара који је данас видљив са обала Дунава. Због богатства материјала из праисторијског живота, локалитет Винча је једно од најважнијих места за проучавање хронологије овог периода. Након неолита, на овом простору у краћим временским интервалима задржавају се људи током различитих периода праисторије, међутим, нема остатака трајних насеља. Најмлађи слој на локалитету Винча представља средњевековна некропола на којој је до сада ископано нешто мање од 1000 скелета, а већина њих потиче из периода од 12. до 15. века.

Прва теренска истраживања Винче започета су 1908. године и са прекидима су трајала до средине 30-их година. Поновна ископавања почињу 1978. и трају до 1984. године. Под руководством Професора Ненада Тасића са Филозофског факултета у Београду 1998. године почињу истраживања Винче која и данас трају. У оквиру ових истраживања спроводе се и летње школе археологије за студенте археологије из земље и из иностранства, а организују се и многе радионице у вези са различитим аспектима археологије, као и истраживања прошлости прилагођена деци школског узраста. На самом локалитету налази се музеј који је у склопу Музеја града Београда, па заинтересовани студенти могу да прођу разноврсну обуку у многим сферама археологије. На локалитету се врше рекогносцирања - сакупљање површинског материјала, проспекција - геомагнетно снимање терена, геоархеолошка бушења - истраживања распростирања и дебљине археолошког слоја, ископавања, обрада макробиљних остатака, обрада ископаног материјала, ГИС и мапирање налаза, фотографисање и фотограметрија, организовање радионица и презентација културног наслеђа широј публици итд. Студенти волонтери и сарадници, који би желели да се прикључе у истраживању и раду на локалитету добродошли су.


На Фестивалу науке


На Фестивалу науке


Сређивање материјала


Сређивање материјала


Цртање на терену


Ископавања


Рано јутро на Винчи


Ископавања


Ископавања


3Д скенирање


Сеизмолошка мерења


Конзервација током ископавања


Рад на тоталној станици

↑↑↑