Arheologija

Запослени
управник Одељења: 
др Душан Михаиловић
редовни професор
стручни сарадник –
секретар Одељења: 
Ристо Драшковић
стручни сарадник
Предавачи
др Александар Палавестра, редовни професор
др Весна Димитријевић, редовни професор
др Ненад Тасић, редовни професор
др Софија Стефановић, редовни професор
др Сташа Бабић, редовни професор
др Душан Михаиловић, редовни професор
др Бранислав Анђелковић, ванредни професор
др Вера Васиљевић, ванредни професор
др Јасна Вуковић, ванредни професор
др Марко Порчић, ванредни професор
др Мирослав Вујовић, ванредни професор
др Перица Шпехар, ванредни професор
Теодора Радишић, асистент
Библиотекари:
Радмила Балабан, истраживач-сарадник
↑↑↑