Клуб студената археологије (КСА)

О КЛУБУ

Клуб студената археологије (КСА) је непрофитна, неполитичка, студентска, струковна организација коју су основали студенти археологије Филозофског факултета Универзитета у Београду у децембру 2009. године. Ово младо студентско удружење бави се подстицањем стручног усавршавања међу студентима археологије и побољшањем информисаности студената. Клуб од свог оснивања сарађује са другим студентским и осталим организацијама, а само неке од њих су Клуб студената етнологије и антропологије (КСЕА) на Филозофском факултету у Београду, Студентски клуб археолога Филозофског факултета Свеучилишта у Загребу, Студентско археолошко здружение AXIOS Филозофског факултета у Скопљу. Клуб студената археологије жели добродошлицу свим заинтересованим студентима који желе да се прикључе раду Клуба на било који начин и помогну у развијању Клуба и остваривању његових будућих активности и пројеката.

 

↑↑↑