Лабораторија за биоархеологију

Лабораторија за биоархеологију

Лабораторија за биоархеологију је основана као наставно-научна јединица Одељења за археологију 2008. године. Биоархеологија обједињује истраживања материјала органског порекла са археолошких налазишта, односно научне дисциплине физичку антропологију, археозоологију и археоботанику. Лабораторија је основана како би се усавршио наставни процес у области биоархеологије, интеракцијом наставног и истраживачког рада. У Лабораторији се континуирано одвијају макроскопске и микроскопске анализе људских и живоитњских остатака, као и сарадња са различитим институцијама у којима се врше днк, стронцијум или анализе липида. Лабораторија поседује две збирке, Палеоантрополошку и Компаративну aрхеозоолошку збирку.

Сајт Лабораторије: http://bioarchlab.org/

↑↑↑