Археологија

Историјат

Настанак библиотеке Одељења за археологију везује се за Михаила Валтровића, који је 1881. године постао први професор археологије на Великој школи. У оквиру тада основаног Кабинета за археологију, он је започео набавку стручних књига, док је део књига преузет из Кабинета за архитектуру. Изузетно вредне књиге приспеле су и на име репарације после Првог светског рата.

Фондови

Библиотека има око 18.000 монографија, 650 наслова домаћих и страних часописа са око 8.800 свезака, 250 докторских и магистарских радова, географске карте, компакт дискове и легате проф. др Драгослава Срејовића, проф. др Карен Вители и Гордане Марјановић-Вујовић.

Каталози

Претраживање фонда могуће је преко лисних каталога: ауторског и предметног. Захваљујући интернет систему Виртуелне библиотеке Србије (COBISS) могуће је електронско претраживање свих монографских публикација издатих након 2000. године.

Контакт

Читаоница је отворена сваког радног дана од 8.00 до 20.00 часова.

Налази се на четвртом спрату Филозофског факултета.

Кабинет:   бАрх
Телефон:  3206-117
Е-пошта:  
Радмила Балабан,  истраживач-сарадник,  Дипломирани библиотекар Е-пошта: 
Срђан Ракоњац, ,  Дипломирани библиотекар Е-пошта: 
↑↑↑