Андрагогија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Јулски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 12.06. до 16.06. 2024.
  • уплата најкасније до: 14.06. 2024. / школарина 60%/
  • провера услова и приговори: 17.06.2024.
  • испити: од 24.06. до 03.07. 2024.
Обавезни предмети
Увод у андрагогију
30.06. у 14.00 101

Општа психологија
02.07. у 12.00  26.06. у 15.00, 105 208

Општа педагогија
25.06. у 18.00 амф.

Општа андрагогија
28.06. у 13.00 101

Историја образовања одраслих
27.06. у 12.00 103

Основи психологије личности
02.07. у 10.00  26.06. у 17.00, амф. 101

Академско писање - приступи и парадигме
01.07. у 10.00 211

Статистика у истраживању образовања
26.06. у 15.00 амф.

Компаративна андрагогија
27.06. у 12.00 103

Андрагошка дидактика
28.06. у 13.00 101

Управљање системом образовања одраслих
02.07. у 10.00 103

Основе психологије учења
02.07. у 12.00  26.06. у 15.00, 105 208

Основи социјалне психологије
27.06. у 9.00 амф.

Психологија целоживотног развоја
03.07. у 10.00 амф.

Теорије учења одраслих
30.06. у 14.00 101

Филозофија образовања одраслих
25.06. у 12.00 к660

Андрагогија рада
28.06. у 10.00 103

Политика и системи образовања одраслих
02.07. у 10.00 103

Учење одраслих
30.06. у 14.00 101

Методологија андрагошких истраживања
27.06. у 11.00 амф.

Менаџмент у образовању одраслих
01.07. у 11.00 101

Образовање старих
24.06. у 17.00 103

Планирање образовања одраслих
25.06. у 12.00 267

Социјална андрагогија
26.06. у 17.00 103

Андрагогија комуникација и медија
28.06. у 13.00 к607

Породична андрагогија
24.06. у 17.00 103

Развој људских ресурса
25.06. у 12.00 267

Андрагогија слободног времена
03.07. у 10.00 103

Стручно образовање одраслих
28.06. у 10.00 103

Функционална писменост и кључне компетенције
02.07. у 10.00 103Изборни предмети са одељења
Образовање одраслих за животну средину
У договору са предметним наставником

Он-лине образовање одраслих
У договору са предметним наставником

Образовање старих
24.06. у 17.00 103

Вештине саветовања у образовању одраслих
25.06. у 12.00 к660

Социјализација одраслих
24.06. у 17.00 103

Маркетинг у образовању одраслих
01.07. у 11.00 101

Образовање и комуникационе вештине одраслих
У договору са предметним наставником

Пенолошка андрагогија
26.06. у 17.00 103

Регрутовање и селекција људских ресурса
25.06. у 12.00 267Изборни предмети са других одељења
Увод у социологију рада
27.06. у 10.00 310
↑↑↑