Андрагогија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Јулски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 10.06. до 14.06. 2022.
  • уплата најкасније до: 12.06. 2022. / 70%/
  • провера услова и приговори: 15.06.2022.
  • испити: од 23.06. до 02.07. 2022.
Обавезни предмети
Општа андрагогија
30.6. у 18:00  30.6. у 11:00, 103 103

Општа психологија
1.7. у 10:00 амф.

Основи педагогије
25.6. у 11:00 амф.

Статистика у истраживању образовања
27.6. у 16:00 амф.

Историја образовања одраслих
2.7. у 14:00 101

Основи психологије личности
1.7. у 10:00 амф.

Андрагошка дидактика
30.6. у 09:00 103

Компаративна андрагогија
2.7. у 14:00 101

Образовање одраслих и економски развој
27.6. у 08:00 амф.

Основе психологије учења
1.7. у 10:00 амф.

Основи социјалне психологије
24.6. у 09:00  25.6. у 09:00, амф., 101, 103 амф.

Психологија целоживотног развоја
27.6. у 14:00  28.6. у 15:00, 208 амф.

Стратегије учења и методе образовања одраслих
28.6. у 17:00  28.6. у 15:00, 208 208

Филозофија образовања одраслих
25.6. у 12:00 211

Андрагогија рада
24.6. у 11:00 101

Андрагогија рада (по старом програму)
У договору са професорком.

Политика и системи образовања одраслих
1.7. у 10:00 103

Учење одраслих
30.6. у 09:00 103

Методологија андрагошких истраживања
23.6. у 11:00 амф.

Менаџмент у образовању одраслих
2.7. у 10:00 103

Образовање старих
26.6. у 17:00 103

Планирање образовања одраслих
27.6. у 12:00 213

Социјална андрагогија
25.6. у 17:00 103

Андрагогија комуникација и медија
30.6. у 09:00 101

Породична андрагогија
26.6. у 17:00 103

Развој људских ресурса
27.6. у 12:00 213

Андрагогија слободног времена
30.6. у 13:00 105

Стручно образовање одраслих
24.06. у 11:00 101

Функционална писменост и кључне компетенције
1.7. у 10:00 103Изборни предмети са одељења
Каријерно вођење и развој
24.6. у 11:00 101

Социјализација одраслих
26.6. у 17:00 103

Маркетинг у образовању одраслих
2.7. у 10:00 103

Квалитет у образовању одраслих
24.6. у 11:00 101

Пенолошка андрагогија
25.6. у 17:00 103Изборни предмети са других одељења
Мировна психологија
30.6. у 14:00 208
↑↑↑