Андрагогија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Јунски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 20. до 26.05. 2024.
  • уплата најкасније до: 23.05. 2024. / школарина 50%/
  • провера услова и приговори: 27. и 28.05.2024.
  • испити: од 03. до 12.06. 2024.
Обавезни предмети
Увод у андрагогију
10.06. у 16.00 101

Општа психологија
05.06. у 11.00 103

Општа педагогија
12.06. у 10.00 амф.

Основи педагогије
12.06. у 10.00 амф.

Општа андрагогија
09.06. у 16.00 101

Историја образовања одраслих
06.06. у 12.00 103

Основи психологије личности
05.06. у 13.00 амф.

Статистика у истраживању образовања
04.06. у 11.00 амф.

Компаративна андрагогија
06.06. у 12.00 103

Андрагошка дидактика
09.06. у 16.00 101

Управљање системом образовања одраслих
08.06. у 11.00 101

Основе психологије учења
05.06. у 11.00 103

Основи социјалне психологије
06.06. у 13.00 амф.

Психологија целоживотног развоја
03.06. у 13.00 амф.

Теорије учења одраслих
10.06. у 16.00 101

Стратегије учења и методе образовања одраслих
10.06. у 16.00 101

Филозофија образовања одраслих
11.06. у 12.00 К660

Андрагогија рада
03.06. у 9.00 103

Политика и системи образовања одраслих
08.06. у 11.00 101

Учење одраслих
10.06. у 16.00 101

Методологија андрагошких истраживања
06.06. у 11.00 амф.

Менаџмент у образовању одраслих
07.06. у 11.00 101

Образовање старих
05.06. у 16.00 103

Планирање образовања одраслих
11.06. у 12.00 267

Социјална андрагогија
04.06. у 17.00 103

Андрагогија комуникација и медија
07.06. у 13.00 к607

Породична андрагогија
05.06. у 16.00 103

Развој људских ресурса
11.06. у 12.00 к267

Андрагогија слободног времена
12.06. у 10.00 103

Стручно образовање одраслих
03.06. у 9.00 103

Функционална писменост и кључне компетенције
08.06. у 11.00 101Изборни предмети са одељења
Образовање одраслих за животну средину
У договору са предметним наставником

Он-лајн образовање одраслих
У договору са предметним наставником

Образовање старих
05.06. у 16.00 103

Вештине саветовања у образовању одраслих
11.06. у 12.00 к660

Социјализација одраслих
05.06. у 16.00 103

Маркетинг у образовању одраслих
07.06. у 11.00 101

Образовање и комуникационе вештине одраслих
У договору са предметним наставником

Пенолошка андрагогија
04.06. у 17.00 103

Регрутовање и селекција људских ресурса
11.06. у 12.00 267Изборни предмети са других одељења
Увод у социологију рада
06.06. у 9.00 105Мастер академске студије
Методологија истраживања образовања и учења одраслих, Радове доставити пет дана пре испита на адресу milica.m.jablanovic@gmail.com
11.06. у 14.00 213

Образовање и радно- професионални развој
03.06. у 11.00 272

Евалуација у образовању одраслих
03.06. у 12.00 272

Анализа потреба за знањима и вештинама
03.06. у 12.00 272
↑↑↑