Андрагогија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Јунски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 23. до 28.05. 2022.
  • уплата најкасније до: 26.05. 2022. / 50%/
  • провера услова и приговори: 30.05. 2022.
  • испити: од 02. до 11.06. 2022.
Обавезни предмети
Општа андрагогија
9.6. у 09:00 103

Општа психологија
8.6. у 12:00 103

Основи педагогије
7.6. у 11:00 амф.

Статистика у истраживању образовања
3.6. у 13:00 амф., 101

Историја образовања одраслих
6.6. у 10:00 101

Основи психологије личности
8.6. у 10:00 амф.

Андрагошка дидактика
9.6. у 11:00 103

Компаративна андрагогија
6.6. у 10:00 101

Образовање одраслих и економски развој
6.6. у 09:00 амф.

Основе психологије учења
8.6. у 12:00 103

Основи социјалне психологије
10.6. у 09:00 амф., 101, 103

Психологија целоживотног развоја
2.6. у 09:00  2.6. у 11:00, амф., 101 амф.

Стратегије учења и методе образовања одраслих
7.6. у 11:00 101

Филозофија образовања одраслих
3.6. у 12:00 211

Андрагогија рада
3.6. у 11:00 101

Андрагогија рада (по старом програму)
У договору са професорком.

Политика и системи образовања одраслих
11.6. у 10:00 103

Учење одраслих
9.6. у 11:00 103

Методологија андрагошких истраживања
2.6. у 11:00 амф., 101

Менаџмент у образовању одраслих
10.6. у 11:00 103

Образовање старих
9.6. у 17:00 103

Планирање образовања одраслих
7.6. у 12:00 213

Социјална андрагогија
8.6. у 16:00 103

Андрагогија комуникација и медија
8.6. у 10:00 101

Породична андрагогија
9.6. у 17:00 103

Развој људских ресурса
7.6. у 12:00 213

Андрагогија слободног времена
8.6. у 10:00 101

Стручно образовање одраслих
3.6. у 11:00 101

Функционална писменост и кључне компетенције
11.6. у 10:00 103Изборни предмети са одељења
Каријерно вођење и развој
3.6. у 11:00 101

Социјализација одраслих
9.6. у 17:00 103

Маркетинг у образовању одраслих
10.6. у 11:00 103

Квалитет у образовању одраслих
3.6. у 11:00 101

Пенолошка андрагогија
8.6. у 16:00 103
↑↑↑