Андрагогија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Јануарски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 20.12. до 26.12.2021.
  • уплата најкасније до: 23.12.2021.
  • провера услова и приговори: 27.12.2021.
  • испити: од 13. до 22.01.2022.
Обавезни предмети
Општа андрагогија
21.01. u 09:00 208

Општа психологија
15.01. u 17:00 амф.

Основи педагогије
14.01. у 14:00 101

Статистика у истраживању образовања
17.01. у 14:00 амф., 101, 103

Увод у филозофију
22.01. у 13:00 103

Историја образовања одраслих
20.01. у 12:00 208

Логика са општом методологијом
13.01. у 17:00 103

Основи психологије личности
15.01. у 17:00 амф.

Андрагошка дидактика
22.01. у 09:00  22.01. у 11:00, 208 208

Компаративна андрагогија
20.01. у 12:00 208

Образовање одраслих и економски развој
21.01. у 10:00 амф.

Основе психологије учења
17.01. u 18:00 103

Основи социјалне психологије
15.01. у 09:00 амф., 101, 103

Психологија целоживотног развоја
17.01. у 10:00 амф.

Стратегије учења и методе образовања одраслих
18.01. у 10:00 214

Филозофија образовања одраслих
19.01. у 12:00 211

Андрагогија рада
21.01. у 10:00 103

Андрагогија рада (усмени, по старом програму)
У договору са наставником.

Политика и системи образовања одраслих
15.01. у 15:00 амф.

Учење одраслих
22.01. у 11:00  22.01. у 13:00, 208 208

Методологија андрагошких истраживања
13.01. у 11:00 амф.

Увод у андрагошка истраживања
13.01. у 11:00 амф.

Методе и технике истраживања у образовању
13.01. у 11:00 амф.

Менаџмент у образовању одраслих
14.01. у 12:00 101

Образовање старих
20.01. у 17:00 103

Планирање образовања одраслих
18.01. у 11:00 213

Социјална андрагогија
19.01. у 17:00 103

Андрагогија комуникација и медија
19.01. у 13:00 101

Породична андрагогија
20.01. у 17:00 103

Развој људских ресурса
18.01. у 11:00 213

Андрагогија слободног времена
19.01. у 13:00 101

Стручно образовање одраслих
21.01. у 10:00 103

Функционална писменост и кључне компетенције
15.01. у 15:00 амф.Изборни предмети са Одељења
Образовање одраслих за животну средину
У договору са наставником.

Он-лајн образовање одраслих
21.01. у 13:00 607

Социјализација одраслих
20.01. у 17:00 103

Каријерно вођење и развој
У договору са наставником.

Маркетинг у образовању одраслих
14.01. у 12:00 101

Образовање и комуникационе вештине одраслих
21.01. у 13:00 607

Квалитет у образовању одраслих
21.01. у 10:00  15.01. у 13.00, 105 103

Пенолошка андрагогија
19.01. у 17:00 103
↑↑↑