Педагогија

Запослени
управник Одељења: 
др Александра Пејатовић
редовни професор
Сам. струч. сар. за остале дел. (послови секретара одељења): 
Предавачи
др Вера Спасеновић, редовни професор
др Живка Крњаја, редовни професор
др Наташа Вујисић-Живковић, редовни професор
др Радован Антонијевић, редовни професор
др Александра Пејатовић, редовни професор
др Александар Тадић, ванредни професор
др Александра Илић-Рајковић, ванредни професор
др Биљана Бодрошки-Спариосу, ванредни професор
др Емина Хебиб, ванредни професор
др Јелена Врањешевић, ванредни професор
др Милан Станчић, ванредни професор
др Наташа Матовић, ванредни професор
др Драгана Павловић-Бренеселовић, редовни професор у пензији
Невена Митранић, асистент
Јелена Стојковић, истраживач-приправник
Лука Николић, истраживач-приправник
↑↑↑