Педагогија

Основне студије

8. семестар

Понедељак
09:45 - 11:15 Предавања Дечја игра и стваралаштво ЦОН др Живка Крњаја, редовни професор
11:30 - 13:00 Вежбе Дечја игра и стваралаштво ЦОН др Живка Крњаја, редовни професор
Уторак
Среда
Четвртак
13:15 - 14:45 Предавања Андрагогија 101 др Жељко Бралић, ванредни професор
Петак
↑↑↑