Педагогија

О ОДЕЉЕЊУ
ГРУПА ЗА ПЕДАГОГИЈУ

Изучавање педагогије као академске дисциплине почиње у Лицеју (основан 1838. године), наставља се на Великој школи (основана 1863. године) и Универзитету у Београду (основан 1905. године). Посебно значајна година за развој педагогије као универзитетске научне дисциплине јесте 1892, када је др Војислав Бакић изабран за професора на Катедри гимназијске педагогике с методологијом. Од 1900. године педагогија чини посебну научну групу са филозофијом, а од 1927. године постоји као самостална научна група – педагошка група. Из групе за педагогију 1962. године настаје Одељење за педагогију у оквиру кога од 1979. године постоје две студијске групе, Група за педагогију и Група за андрагогију.

При Одељењу је 1983. године основан Институт за педагогију и андрагогију.

Данас у оквиру студијске групе за педагогију постоје Катедра за општу педагогију, методологију и историју педагогије, Катедра за дидактику са методиком, Катедра за предшколску педагогију и Катедра за школску педагогију.

Програми основних, мастер и докторских студија на Групи за педагогију обухватају већи број предмета из области општих и посебних педагошких дисциплина: опште педагогије, историје педагогије, методологије педагошких истраживања, дидактике, методике, школске, предшколске, породичне педагогије и др.

На Групи за педагогију ради 11 наставника и 9 сарадника и студира око 400 студената.

управник Одељења: 
др Радован Антонијевић
редовни професор
↑↑↑