Педагогија

Основне студије

2. семестар

Понедељак
11:30 - 13:00 Предавања Енглески језик 1 301 мр Ана Поповић-Пецић, наставник страног језика
13:15 - 14:45 Предавања Немачки језик 1 409 др Катарина Кржељ, ванредни професор
13:15 - 14:45 Предавања Шпански језик 1 103 Марина Николић, наставник страног језика
13:15 - 14:45 Предавања Француски језик 1 104 др Милица Мирић, ванредни професор
Уторак
Среда
Петак
↑↑↑