Педагогија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Јулски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 12.06. до 15.06. 2023.
  • уплата најкасније до: 13.06. 2023. / 70%/
  • провера услова и приговори: 16.06.2023.
  • испити: од 22.06. до 01.07. 2023.

Позивамо вас да у периоду од 08. до 19. маја 2023. попуните електронске упитнике за вредновање педагошког рада наставника и сарадника са предмета које сте слушали у овом семестру
Предмети са одељења
Увод у педагогију
29.6. у 16:00 амф.

Систем васпитања и образовања
30.6. у 12:00 амф.

Основи педагошке науке
26.6. у 18:00 амф.

Основи психологије личности
23.6. у 16:00 амф.

Општа психологија
23.6. у 16:00 амф.

Статистика у истраживању образовања
26.6. у 16:00 амф.

Професионалне вештине
23.6. у 18:00 103,104

Увод у развојну психологију
22.6. у 13:00 101,103,208

Развојна психологија
22.6. у 13:00 101,103,208

Историја педагошких идеја
24.6. у 10:00 амф.

Општа педагогија
30.6. у 12:00 амф.

Образовање и медији
29.6. у 10:00 103

Рад с даровитим ученицима
29.6. у 16:00 амф.

Концепције и стратегије разредне дисциплине
29.6. у 16:00 амф.

Информационе технологије у образовању
26.6. у 18:00 амф.

Ваншколска педагогија
30.6. у 12:00 амф.

Развој педагогије у Србији
27.6. у 15:00 101

Историја школства у Србији
27.6. у 15:00 101

Развој школства и педагогије у Србији
27.6. у 15:00 101

Увод у педагошку психологију
28.6. у 10:00 амф.

Педагошка психологија
28.6. у 10:00 амф.

Увод у педагошка истраживања
22.6. у 11:00 амф.

Методе и технике истраживања у образовању
22.6. у 11:00 амф.

Методологија педагошких истраживања
22.6. у 11:00 амф.

Дидактика
29.6. у 10:00 103

Предшколска педагогија
23.6. у 16:00 103,104

Школска педагогија
30.6. у 14:00 амф.

Комуникација и конструктивно решавање сукоба
22.6. у 13:00 101,103,208

Развијање и евалуација програма
23.6. у 18:00 103,104

Школска педагогија (одабране теме)
22.6. у 13:00 277

Језик и образовање
24.6. у 12:00 103

Породична педагогија
26.6. у 18:00 амф.

Савремени педагoшки правци
29.6. у 10:00 213

Андрагогија
28.6. у 14:00 амф.

Системи и програми предшколског васпитања
23.6. у 16:00 103,104

Дечја игра и стваралаштво
23.6. у 18:00 103,104

Методика рада школског педагога
30.6. у 10:00 277

Предаја дневника из школске стручне праксе
22.6. у 13:00 277

Усмена анализа дневника из школске стручне праксе
27.6. у 15:00 277

Планирање у настави
22.6. у 11:00 103

Дидактичке теорије - импликације у настави
24.6. у 14:00 213

Предаја портфолија за васпитно-образовни рада са децом са посебним потребама
23.6. на Гугл учионици

Васпитно-образовни рад са децом са посебним потребама - усмени испит
26.6. у 12:00 канцеларија ЦОН

Праћење и оцењивање у настави
27.6. у 15:00 211

Методе рада предшколског педагога
23.6. у 16:00 103,104

Евалуација школског образовања
30.6. у 14:00 амф.

Професионални развој наставника
29.6. у 16:00 амф.

Интерактивне методе у настави
26.6. предаја испитних есеја на Гугл учионици

Инклузија у образовању
30.6. у 14:00 амф.

Психологија међуљудских односа
24.6. у 9:00 105

Истраживања у педагогији (мастер)
22.6. у 11:00 амф.

Детињство, култура и образовање (мастер)
27.6. у 13:30 270

Развој и права детета (мастер)
22.6. у 13:00 101,103,208

Евалуација рада наставника (мастер)
27.6. у 14:00 269

Национална историја педагогије (мастер)
27.6. у 15:00 101

Општа историја педагогије (мастер)
24.6. у 10:00 амф.

Породични односи и васпитање (мастер)
29.6. у 10:00 213

Педагошко саветовање (мастер)
30.6. у 14:00 амф.

Компаративна педагогија (мастер)
30.6. у 14:00 амф.

Истраживачки рад школског педагога (мастер)
30.6. у 10:00 277

Управљање у образовању (мастер)
30.6. у 10:00 277

Дигитална писменост и образовање (мастер)
29.6. у 10:00 213

Педагогија аутономије (мастер)
29.6. у 16:00 амф.

Развијање квалитета наставе (мастер)
24.6. у 14:00 213

Развијање праксе дечјег вртића (мастер)
27.6. у 13:30 270

Образовна политика у предшколском васпитању (мастер)
27.6. у 13:30 270

Морални развој и морално васпитање (мастер)
30.6. у 12:00 амф.

Савремене теорије васпитања (мастер)
29.6. у 10:00 213

Превенција антисоцијалног понашања деце и младих у школи (мастер)
22.6. у 13:00 277

Образовање на даљину (мастер)
30.6. у 12:00 амф.
↑↑↑