Педагогија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Јулски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 10.06. до 14.06. 2022.
  • уплата најкасније до: 12.06. 2022. / 70%/
  • провера услова и приговори: 15.06.2022.
  • испити: од 23.06. до 02.07. 2022.
Предмети са одељења
Увод у педагогију
24.06. у 11:00 амф.

Систем васпитања и образовања
25.06. у 11:00 амф.

Основи педагошке науке
23.06. у 9:00 амф.

Основи психологије личности
1.07. у 10:00 амф.

Општа психологија
1.07. у 10:00 амф.

Статистика у истраживању образовања
27.06. у 16:00 амф.

Професионалне вештине
28.06. у 17:00 103, 104

Увод у развојну психологију
27.06. у 14:00 амф.

Развојна психологија
27.06. у 14:00 амф.

Историја педагошких идеја
30.06. у 12:00 амф.

Општа педагогија
24.06. у 11:00 амф.

Образовање и медији
30.06. у 11:00 101

Рад с даровитим ученицима
25.06. у 11:00 амф.

Концепције и стратегије разредне дисциплине
25.06. у 11:00 амф.

Информационе технологије у образовању
23.06. у 9:00 амф.

Ваншколска педагогија
24.06. у 11:00 амф.

Развој педагогије у Србији
1.07. у 13:00  27.06. у 14:00, 101 101,104

Историја школства у Србији
1.07. у 13:00 101,104

Увод у педагошку психологију
2.07. у 12:00 амф.

Педагошка психологија
2.07. у 12:00 амф.

Увод у педагошка истраживања
23.06. у 11:00 амф.

Методе и технике истраживања у образовању
23.06. у 11:00 амф.

Методологија педагошких истраживања
23.06. у 11:00 амф.

Дидактика
30.06. у 11:00  30.06. у 11:00, амф. 101

Предшколска педагогија
28.06. у 15:00 103,104

Школска педагогија
29.06. у 15:00 амф.

Комуникација и конструктивно решавање сукоба
27.06. у 14:00 амф.

Развијање и евалуација програма
28.06. у 17:00 103,104

Школска педагогија (одабране теме)
30.06. у 12:30 277

Језик и образовање
25.06. у 11:00 103

Породична педагогија
23.06. у 9:00 амф.

Савремени педагoшки правци
23.06. у 11:00  23.06. у 9:00, амф. 213

Андрагогија
27.06. у 8:00 амф.

Системи и програми предшколског васпитања
28.06. у 15:00 103,104

Дечја игра и стваралаштво
28.06. у 17:00 103,104

Методика рада школског педагога
1.07. у 12:00 277

Предаја дневника из школске стручне праксе
24.06. у 12:00 277

Усмена анализа дневника из школске стручне праксе
30.06. у 13:00 277

Планирање у настави
24.06. у 17:00 103

Дидактичке теорије - импликације у настави
25.06. у 11:00 103

Предаја портфолија за васпитно-образовни рада са децом са посебним потребама
23.06. За генерацију 2021/22. предаја на Гугл учионици, За раније генерације, слање на имејл: olja.jovanovic@f.bg.ac.rs

Васпитно-образовни рад са децом са посебним потребама - усмени испит
У договору са наставником

Праћење и оцењивање у настави
29.06. у 18:00 ЦОН

Методе рада предшколског педагога
28.06. у 15:00 103,104

Евалуација школског образовања
29.06. у 15:00 амф.

Професионални развој наставника
30.06. у 12:00 амф.

Интерактивне методе у настави
предаја радова 27.06. до 10:00 на Гугл учионици

Инклузија у образовању
30.06. у 11:00 211

Истраживања у педагогији (мастер)
23.06. у 11:00 амф.

Детињство, култура и образовање (мастер)
28.06. у 13:30 270

Развој и права детета (мастер)
27.06. у 14:00 амф.

Евалуација рада наставника (мастер)
29.06. у 15:00 269

Породични односи и васпитање (мастер)
23.06. у 11:00 213

Педагошко саветовање (мастер)
29.06. у 15:00 амф.

Компаративна педагогија (мастер)
30.06. у 11:00 211

Истраживачки рад школског педагога (мастер)
1.07. у 12:00 277

Управљање у образовању (мастер)
1.07. у 12:00 277

Развијање праксе дечјег вртића (мастер)
28.06. у 13:30 270

Образовна политика у предшколском васпитању (мастер)
28.06. у 13:30 270

Настава и учење (мастер)
30.06. у 11:00 101

Морални развој и морално васпитање (мастер)
24.06. у 11:00 амф.

Савремене теорије васпитања (мастер)
25.06. у 11:00 амф.

Превенција антисоцијалног понашања деце и младих у школи (мастер)
30.06. у 12:30 277
↑↑↑