Педагогија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Јунски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 22. до 26.05. 2023.
  • уплата најкасније до: 19.05. 2023. / 50%/
  • провера услова и приговори: 29.05. 2023.
  • испити: од 01. до 10.06. 2023.

Позивамо вас да у периоду од 08. до 19. маја 2023. попуните електронске упитнике за вредновање педагошког рада наставника и сарадника са предмета које сте слушали у овом семестру
Предмети са одељења
Увод у педагогију
1.6. у 15:00 101,103

Систем васпитања и образовања
3.6. у 17:00 амф.

Основи педагошке науке
7.6. у 10:00 амф.

Општа психологија
5.6. у 13:00 амф.

Статистика у истраживању образовања
2.6. у 11:00 амф.

Професионалне вештине
6.6. у 13:00 103,104

Основи психологије личности
5.6. у 11:00 амф.

Општа педагогија
3.6. у 17:00 амф.

Увод у развојну психологију
8.6. у 16:30 амф, 101, 105

Развојна психологија
8.6. у 16:30 амф, 101, 105

Историја педагошких идеја
10.6. у 13:30 амф.

Образовање и медији
7.6. у 10:00 103

Рад с даровитим ученицима
1.6. у 15:00 101,103

Концепције и стратегије разредне дисциплине
1.6. у 15:00 101,103

Информационе технологије у образовању
7.6. у 10:00 амф.

Ваншколска педагогија
3.6. у 17:00 амф.

Увод у педагошку психологију
6.6. у 13:00 амф.

Педагошка психологија
6.6. у 13:00 амф.

Развој педагогије у Србији
2.6. у 13:00 101

Историја школства у Србији
2.6. у 13:00 101

Развој школства и педагогије у Србији
2.6. у 13:00 101

Увод у педагошка истраживања
1.6. у 11:00 амф.

Методе и технике истраживања у образовању
1.6. у 11:00 амф.

Методологија педагошких истраживања
1.6. у 11:00 амф.

Дидактика
7.6. у 10:00 103

Предшколска педагогија
6.6. у 11:00 103,104

Школска педагогија
10.6. у 11:00 амф.

Комуникација и конструктивно решавање сукоба
8.6. у 16:30 амф.,101, 105

Развијање и евалуација програма
6.6. у 13:00 103,104

Школска педагогија (одабране теме)
2.6. у 12:00 277

Језик и образовање
9.6. у 9:00 101

Андрагогија
5.6. у 9:00 амф.

Породична педагогија
7.6. у 10:00 амф.

Савремени педагошки правци
8.6. у 10:00 213

Системи и програми предшколског васпитања
6.6. у 11:00 103,104

Дечја игра и стваралаштво
6.6. у 13:00 103,104

Методика рада школског педагога
10.6. у 15:00 277

Предаја дневника из школске стручне праксе
2.6. у 12:00 277

Усмена анализа дневника из школске стручне праксе
8.6. у 13:00 277

Планирање у настави
3.6. у 12:00 103

Методе рада предшколског педагога
6.6. у 11:00 103,104

Дидактичке теорије - импликације у настави
9.6. у 11:00 213

Васпитно-образовни рад са децом са посебним потребама - предаја задатака на Гугл учионици
2.6.

Васпитно-образовни рад са децом са посебним потребама - усмени испит
6.6. у 10:00 ЦОН канцеларија

Праћење и оцењивање у настави
8.6. у 13:00 211

Евалуација школског образовања
10.6. у 11:00 амф.

Професионални развој наставника
1.6. у 15:00 101,103

Инклузија у образовању
2.6. у 13:00 211

Интерактивне методе у настави
6.6. предаја испитних есеја на Гугл учионици

Психологија међуљудских односа на раду
6.6. у 15:00 103

Истраживања у педагогији (мастер)
1.6. у 11:00 амф.

Детињство, култура и образовање(мастер)
6.6. у 13:30 270

Истраживачки рад школског педагога (мастер)
10.6. у 15:00 277

Управљање у образовању (мастер)
10.6. у 15:00 277

Компаративна педагогија (мастер)
2.6. у 13:00 211

Педагошко саветовање (мастер)
2.6. у 13:00 211

Развијање квалитета наставе (мастер)
9.6. у 11:00 213

Савремене теорије васпитања (мастер)
8.6. у 10:00 213

Морални развој и морално васпитање (мастер)
3.6. у 17:00 амф.

Евалуација рада наставника (мастер)
8.6. у 12:00 269

Општа историја педагогије (мастер)
10.6. у 13.30  2.6. у 13:00, 101 амф.

Национална историја педагогије (мастер)
2.6. у 13:00 101

Породични односи и васпитање (мастер)
8.6. у 10:00 213

Дигитална писменост и образовање (мастер)
8.6. у 10:00 213

Педагогија аутономије (мастер)
1.6. у 15:00 101,103

Образовање на даљину (мастер)
3.6. у 17:00 амф.

Мерење у педагошким истраживањима (мастер)
1.6. у 11:00 амф.

Образовна политика у предшколском васпитању (мастер)
6.6. у 13:30 270

Развијање праксе дечјег вртића (мастер)
6.6. у 13:30 270

Превенција антицосијалног понашања деце и младих у школи (мастер)
2.6. у 12:00 277

Развој и права детета (мастер)
8.6. у 16:30 амф.,101, 105
↑↑↑