Педагогија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Јунски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 20. до 26.05. 2024.
  • уплата најкасније до: 23.05. 2024. / школарина 50%/
  • провера услова и приговори: 27. и 28.05.2024.
  • испити: од 03. до 12.06. 2024.
Предмети са одељења
Увод у педагогију
10.6. у 14:30 амф.

Систем васпитања и образовања
12.6. 10:00 амф.

Основи педагошке науке
4.6. у 13:00 амф.

Општа психологија
5.6. у 11:00 103

Професионалне вештине
7.6. у 12:00 103,104

Основи психологије личности
5.6. у 13:00 амф.

Општа педагогија
10.6. у 14:30 амф.

Андрагогија (II година)
9.6. у 14:00 101

Увод у развојну психологију
3.6. у 13:00 амф.

Развојна психологија
3.6. у 13:00 амф.

Историја педагошких идеја
11.6. у 17:00 амф.

Рад с даровитим ученицима
12.6. у 10:00 амф.

Информационе технологије у образовању
4.6. у 13:00 амф.

Ваншколска педагогија
10.6. у 14:30 амф.

Увод у педагошку психологију
7.6. у 15:00 амф.

Педагошка психологија
7.6. у 15:00 амф.

Теорије детињства
7.6. у 12:00 103,104

Васпитање кроз уметност и спорт
12.6. у 10:00 амф.

Развој педагогије у Србији
11.6. у 10:00 103, 104

Историја школства у Србији
11.6. у 10:00 103,104

Развој школства и педагогије у Србији
11.6. у 10:00 103,104

Увод у педагошка истраживања
6.6. у 11:00 амф.

Методе и технике истраживања у образовању
6.6. у 11:00 амф.

Методологија педагошких истраживања
6.6. у 11:00 амф.

Дидактика
12.6. у 10:00 105

Предшколска педагогија
7.6. у 10:00 103,104

Школска педагогија
10.6. у 12:00 амф.

Комуникација и конструктивно решавање сукоба
3.6. у 13:00 амф.

Развијање и евалуација програма
7.6. у 12:00 103,104

Школска педагогија (одабране теме)
4.6. у 13:30 277

Језик и образовање
6.6. у 13:00 104

Андрагогија (IV година)
5.6. у 15:00 амф.

Породична педагогија
4.6. у 11:00 213

Савремени педагошки правци
5.6. у 11:00 213

Системи и програми предшколског васпитања
7.6. у 10:00 103,104

Дечја игра и стваралаштво
7.6. у 12:00 103,104

Методика рада школског педагога
12.6. у 10:00 277

Предаја дневника из школске стручне праксе
4.6. у 13:30 277

Усмена анализа дневника из школске стручне праксе
11.6. у 12:00 277

Планирање у настави
3.6. у 17:00 103

Методе рада предшколског педагога
7.6. у 10:00 103,104

Дидактичке теорије - импликације у настави
6.6. у 15:00 213

Васпитно-образовни рад са децом са посебним потребама - предаја задатака на Гугл учионици
3.6.

Васпитно-образовни рад са децом са посебним потребама - усмени испит
6.6. у 11:00 ЦОН канцеларија

Праћење и оцењивање у настави
10.06. у 13:00 211

Евалуација школског образовања
10.6. у 12:00 амф.

Професионални развој наставника
10.6. у 9:00 213

Методе истраживања у педагогији
5.6. у 11:00 276

Инклузија у образовању
4.6. у 12:00 211

Истраживања у педагогији (мастер)
6.6. у 11:00 амф.

Детињство, култура и образовање (мастер)
4.6. у 13:30 270

Истраживачки рад школског педагога (мастер)
12.6. у 10:00 277

Управљање у образовању (мастер)
12.6. у 10:00 277

Педагошко саветовање (мастер)
10.6. у 12:00 амф.

Развијање квалитета наставе (мастер)
6.6. у 12:00 269

Морални развој и морално васпитање (мастер)
10.6. у 14:30 амф.

Настава и учење (мастер)
12.6. у 10:00 105

Евалуација рада наставника (мастер)
10.06. у 15:00 269

Породични односи и васпитање (мастер)
4.6. у 11:00 213

Високошколско образовање (мастер)
4.6. у 11:00 213

Дигитална писменост и образовање (мастер)
4.6. у 11:00 213

Педагогија аутономије (мастер)
12.6. у 10:00 амф.

Образовање на даљину (мастер)
10.6. у 14:30 амф.

Образовна политика у предшколском васпитању (мастер)
4.6. у 13:30 270

Развијање праксе дечјег вртића (мастер)
4.6. у 13:30 270

Превенција антицосијалног понашања деце и младих у школи (мастер)
4.6. у 12:00  4.6. у 13:30, 277 211

Развој и права детета (мастер)
3.6. у 13:00 амф.
↑↑↑