Педагогија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Јунски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 23. до 28.05. 2022.
  • уплата најкасније до: 26.05. 2022. / 50%/
  • провера услова и приговори: 30.05. 2022.
  • испити: од 02. до 11.06. 2022.
Предмети са одељења
Увод у педагогију
6.06. у 11:00 амф.

Систем васпитања и образовања
7.06. у 11:00 амф.

Основи педагошке науке
3.06. у 9:00 амф.

Општа психологија
8.06. у 12:00 103

Статистика у истраживању образовања
3.06. у 13:00 амф.

Професионалне вештине
7.06. у 11:00 103,104

Основи психологије личности
8.06. у 10:00 амф.

Општа педагогија
6.06. у 11:00 амф.

Увод у развојну психологију
2.06. у 9:00 амф.

Развојна психологија
2.06. у 9:00 амф.

Историја педагошких идеја
9.06. у 14:00 амф.

Образовање и медији
9.06. у 11:00 101

Рад с даровитим ученицима
7.06. у 11:00 амф.

Концепције и стратегије разредне дисциплине
7.06. у 11:00 амф.

Информационе технологије у образовању
3.06. у 9:00 амф.

Ваншколска педагогија
6.06. у 11:00 амф.

Увод у педагошку психологију
11.06. у 15:00 амф.

Педагошка психологија
11.06. у 15:00 амф.

Развој педагогије у Србији
6.06. у 14:00 101

Историја школства у Србији
10.06. у 13:00 101, 104

Увод у педагошка истраживања
2.06. у 11:00 амф.

Методе и технике истраживања у образовању
2.06. у 11:00 амф.

Методологија педагошких истраживања
2.06. у 11:00 амф.

Дидактика
9.06. у 11:00 101

Предшколска педагогија
7.06. у 9:00 103,104

Школска педагогија
8.06. у 12:00 амф.

Комуникација и конструктивно решавање сукоба
2.06. у 9:00 амф.

Развијање и евалуација програма
7.06. у 11:00 103,104

Школска педагогија (одабране теме)
9.06. у 12:30 277

Језик и образовање
4.06. у 10:00 амф.

Андрагогија
6.06. у 9:00 амф.

Породична педагогија
3.06. у 9:00 амф.

Савремени педагошки правци
3.06. у 11:00 213

Системи и програми предшколског васпитања
7.06. у 9:00 103,104

Дечја игра и стваралаштво
7.06. у 11:00 103,104

Методика рада школског педагога
10.06. у 12:00 277

Предаја дневника из школске стручне праксе
3.06. у 12:00 277

Усмена анализа дневника из школске стручне праксе
9.06. у 13:00 277

Планирање у настави
2.06. у 19:00 103

Методе рада предшколског педагога
7.06. у 9:00 103,104

Дидактичке теорије - импликације у настави
4.06. у 10:00 амф.

Васпитно-образовни рад са децом са посебним потребама - предаја портфолија
2.06. За генерацију 2021/22. предаја на Гугл учионици, За раније генерације, слање на имејл: olja.jovanovic@f.bg.ac.rs

Васпитно-образовни рад са децом са посебним потребама - усмени испит
У договору са наставником

Праћење и оцењивање у настави
8.06. у 10:00 ЦОН

Евалуација школског образовања
8.06. у 12:00 амф.

Професионални развој наставника
9.06. у 14:00 амф.

Инклузија у образовању
9.06. у 11:00 211

Интерактивне методе у настави
предаја радова 6.06. до 10:00 на Гугл учионици

Истраживања у педагогији (мастер)
2.06. у 11:00 амф.

Детињство, култура и образовање(мастер)
7.06. у 13:30 270

Истраживачки рад школског педагога (мастер)
10.06. у 12:00 277

Управљање у образовању (мастер)
10.06. у 12:00 277

Компаративна педагогија (мастер)
9.06. у 11:00 211

Педагошко саветовање (мастер)
8.06. у 12:00 амф.

Савремене теорије васпитања (мастер)
7.06. у 11:00 амф.

Морални развој и морално васпитање (мастер)
6.06. у 11:00 амф.

Настава и учење (мастер)
9.06. у 11:00 101

Евалуација рада наставника (мастер)
8.06. у 15:00 269

Породични односи и васпитање (мастер)
3.06. у 11:00 213

Образовна политика у предшколском васпитању (мастер)
7.06. у 13:30 270

Развијање праксе дечјег вртића (мастер)
7.06. у 13:30 270

Превенција антицосијалног понашања деце и младих у школи (мастер)
9.06. у 12:30 277

Развој и права детета (мастер)
2.06. у 9:00 амф.
↑↑↑