Класичне науке

Запослени
управник Одељења: 
др Ненад Ристовић
редовни професор
Сам. струч. сар. за остале дел. (послови секретара одељења): 
мр Мирослава Мајхер
стручни сарадник
Предавачи
др Александар Лома, редовни професор
др Војин Недељковић, редовни професор
др Војислав Јелић, редовни професор
др Ненад Ристовић, редовни професор
др Борис Пендељ, ванредни професор
др Гордан Маричић, ванредни професор
др Дарко Тодоровић, ванредни професор
др Драгана Димитријевић, ванредни професор
др Ил Акад, доцент
Исидора Толић, асистент
↑↑↑