Класичне науке

О ОДЕЉЕЊУ

Настава класичних језика има своју предисторију у устаничкој Великој школи и Лицеју од почетка XIX века. Године 1875. основана је Катедра за класичне језике и књижевност, а 1900. је класична филологија издвојена у посебну групу.

Данас се на Одељењу за класичне науке на основним, мастер и докторским студијама предају предмети из области грчке и латинске лингвистике, грчке и римске књижевности, византијске филологије, познолатинске филологије и културне историје антике.

На Одељењу за класичне науке предаје 15 наставника и студира око 120 студената.

управник Одељења: 
др Ненад Ристовић
редовни професор
↑↑↑