Класичне науке

РАСПОРЕД ИСПИТА
Јулски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 12.06. до 15.06. 2023.
  • уплата најкасније до: 13.06. 2023. / 70%/
  • провера услова и приговори: 16.06.2023.
  • испити: од 22.06. до 01.07. 2023.

Позивамо вас да у периоду од 08. до 19. маја 2023. попуните електронске упитнике за вредновање педагошког рада наставника и сарадника са предмета које сте слушали у овом семестру
Мастер студије
Реторичка традиција у античкој књижевности
22. 6. у 12.30 кл2

Сви предмети код проф. др Н. Ристовића
30. 6. у 12.00 кл4

Сви предмети код доц. др А. Петковић
30. 6. у 13.00 кл2Основне студије
Античка књижевност 1
28. 6. у 10.00 кл3

Византијска филологија II
23. 6. у 15.00 кл1

Грчки језик (изборни АР, ИУ)
22. 6. у 12.00 кл2

Грчки језик I - писмени
24. 6. у 11.00 СтКЛ1

Грчки језик I - усмени
1. 7. у 11.00 кл1

Грчки језик II - писмени
24. 6. у 11.00 СтКЛ1

Грчки језик II - усмени
1. 7. у 11.00 кл1

Историја римске књижевности
30. 6. у 11.00  30. 6. у 10.00 кл4

Историја хеленске књижевности
30. 6. у 11.00  30. 6. у 10.00 кл4

Историјска граматика грчког језика - писмени
24. 6. у 11.00 СтКЛ1

Историјска граматика латинског језика I - писмени
22. 6. у 10.00 СтКЛ1

Историјска граматика латинског језика I - усмени
29. 6. у 10.00 СтКЛ2

Латински језик (АР)
22. 6. у 10.00 кл3

Латински језик 1 (ИС)
28. 6. у 11.00 СтКЛ1

Латински језик 2 (ИС)
28. 6. у 11.00 СтКЛ1

Латински језик I - писмени
22. 6. у 10.00 СтКЛ1

Латински језик I - усмени
29. 6. у 10.00 кл3

Латински језик II - писмени
22. 6. у 10.00 СтКЛ1

Латински језик II - усмени
29. 6. у 10.00 кл3

Новогрчки језик I (писмени и усмени део испита)
23. 6. у 16.00 кл1

Новогрчки језик II (писмени и усмени део испита)
23. 6. у 16.00 кл1

Преглед античке књижевности 1
28. 6. у 10.00 СтКЛ1

Преглед античке књижевности 2
30. 6. у 12.00 кл2

Преглед античке књижевности 3 - колоквијум и испит
22. 6. у 10.30 кл2

Римска књижевност
30. 6. у 11.00  30. 6. у 10.00 кл4

Старогрчки језик (ФС)
1. 7. у 13.00 кл1

Увод у класичне науке
26. 6. у 14.00 кл2

Хеленска књижевност
30. 6. у 11.00  30. 6. у 10.00 кл4
↑↑↑