Класичне науке

РАСПОРЕД ИСПИТА
Јулски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 07.06. до 27.06. 2021.
  • уплата најкасније до: 25.06. 2021. / 70%/
  • провера услова и приговори: 28.06.2021.
  • испити: од 05.07. до 17.07. 2021.
Мастер студије
Религије античког света (КЛ, ИУ)
15. 7. у 11.00 кл1Основне студије
Византијска филологија I
14. 7. у 11.00 кл2

Грчки језик (изборни АР, ИУ)
15. 7. у 13.00 кл2

Грчки језик I - писмени
12. 7. у 10.00 СтКЛ1

Грчки језик I - поправни колоквијум
9. 7. у 10.00 СтКЛ1

Грчки језик I - усмени
15. 7. у 12.30 кл1

Грчки језик II - писмени
12. 7. у 10.00 СтКЛ1

Грчки језик II - усмени
15. 7. у 12.30 кл1

Историјска граматика грчког језика - писмени
12. 7. у 10.00 СтКЛ1

Историјска граматика грчког језика - усмени
15. 7. У 10.00 кл1

Историјска граматика латинског језика I - писмени
13. 7. у 10.00 СтКЛ1

Историјска граматика латинског језика I - усмени
16. 7. у 10.00 СтКЛ2

Латински језик (АР)
12. 7. у 12.30 СтКЛ1

Латински језик 1 (ИС)
14. 7. у 12.30 СтКЛ1

Латински језик 2 (ИС)
15. 7. У 10.00 СтКЛ1

Латински језик I - писмени
13. 7. у 10.00 СтКЛ1

Латински језик I - усмени
16. 7. у 10.00 кл3

Латински језик II - писмени
13. 7. у 10.00 СтКЛ1

Латински језик II - усмени
16. 7. у 10.00 кл3

Методика наставе класичних језика
16. 7. у 11.00 кл3

Новогрчки језик I
16. 7. у 15.00 (писмени), 17.00 (усмени) СтКЛ1

Новогрчки језик II
16. 7. у 15.00 (писмени), 17.00 (усмени) СтКЛ1

Основи латинског стила
16. 7., у 11.00 СтКЛ2

Познолатинска филологија
16. 7. у 11.00 СтКЛ2

Преглед античке књижевности 1
14. 7. у 10.00 кл3

Преглед античке књижевности 2
14. 7. у 11.00 СтКЛ1

Преглед античке књижевности 3 - колоквијум и испит
15. 7. у 12.30 кл2

Проучавање античког књижевног текста
14. 7. у 11.00 СтКЛ1

Римска књижевност
13. 7. у 10.30 кл2

Старогрчки језик (ФС)
15. 7. у 13.30 кл1

Увод у историју религија (КЛ, АР, ИУ)
9. 7. у 12.30  13. 7. у 12.30 СтКЛ1

Увод у историју религија (КЛ, АР, ИУ) - упис оцена и додатни усмени
16. 7. у 10.00 кл1

Увод у класичне науке
14. 7. у 10.00 кл2

Хеленска књижевност
13. 7. у 10.30 кл2
↑↑↑