Класичне науке

РАСПОРЕД ИСПИТА
Јулски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 10.06. до 14.06. 2022.
  • уплата најкасније до: 12.06. 2022. / 70%/
  • провера услова и приговори: 15.06.2022.
  • испити: од 23.06. до 02.07. 2022.
Основне студије
Античка реторика
24. 6. у 10.00 кл4

Византијска филологија I
27. 6. у 11.00 кл2

Византијска филологија II
27. 6. у 11.00 кл2

Грчки језик (изборни АР, ИУ)
30. 6. у 13.00 кл2

Грчки језик I - писмени
23. 6. у 11.00 СтКЛ1

Грчки језик I - усмени
30. 6. у 12.00 кл1

Грчки језик II - писмени
23. 6. у 11.00 СтКЛ1

Грчки језик II - усмени
30. 6. у 12.00 кл1

Историја римске књижевности
24. 6. у 10.00 кл4

Историја хеленске књижевности
24. 6. у 10.00 кл4

Историјска граматика грчког језика - писмени
23. 6. у 11.00 СтКЛ1

Историјска граматика грчког језика - усмени
27. 6. у 10.00 кл1

Историјска граматика латинског језика I - писмени
24. 6. у 10.00 СтКЛ1

Историјска граматика латинског језика I - усмени
1. 7. у 10.00 СтКЛ2

Латински језик (АР)
1. 7. у 9.00 кл3

Латински језик 1 (ИС)
24. 6. у 12.00 СтКЛ1

Латински језик 2 (ИС)
24. 6. у 12.00 СтКЛ1

Латински језик I - писмени
24. 6. у 10.00 СтКЛ1

Латински језик I - усмени
1. 7. у 10.00 кл3

Латински језик II - писмени
24. 6. у 10.00 СтКЛ1

Латински језик II - усмени
1. 7. у 10.00 кл3

Методика наставе класичних језика
1. 7. у 9.00 кл3

Новогрчки језик I
27. 6. у 16.00 СтКЛ1

Новогрчки језик II
27. 6. у 16.00 СтКЛ1

Преглед античке књижевности 1
27. 6. у 10.00 кл3

Преглед античке књижевности 2
24. 6. у 12.00  24. 6. у 11.00 кл2

Преглед античке књижевности 3 - колоквијум и испит
30. 6. у 12.30 кл2

Римска књижевност
24. 6. у 10.00 кл4

Старогрчки језик (ФС)
30. 6. у 13.00 кл1

Увод у историју религија (КЛ, АР, ИУ)
27. 6. у 10.30 кл1

Увод у класичне науке
27. 6. у 10.00 кл2

Хеленска књижевност
24. 6. у 10.00 кл4Предмети са Одељења - дипломске мастер и докторске студије
Рецепција античке књижевности
24. 6. у 11.30 кл2

Школска пракса 2
1. 7. у 9.00 кл3
↑↑↑