Филозофија

Историјат

Библиотека Одељења за филозофију је формирана 1948. године. Током 20. века обнављана је неколико пута. Све до 1985. године библиотечки фонд био је првенствено оријентисан на капитална дела из историје филозофије, континенталне филозофије и марксизма. Коначно, почетком осамдесетих година почело је употпунавање библиотечког фонда и англосаксонском литературом која се тиче како историје филозофије, тако и савремених проблема.

Фондови

Данас библиотека садржи 25.000 монографских публикација и око 450 страних и домаћих часописа штапаних у преко 3.050 свезака. Поред овог основног фонда налази се и легат проф. др Милоша Н. Ђурића са 1.000 библиографских јединица. Библиотека такође садржи и фонд дипломских, магистарских и докторских радова.

Каталози

Све до јесени 2003. године претраживане фонда библиотеке било је могуће исклучиво преко ауторског каталога. Захваљујући интернет систему Виртуелне библиотеке Србије (COBISS) могуће је електронско претраживање свих монографских публикација издатих након 2000. године.

Контакт

Читаоница са 40 места је отворена сваког радног дана од 8.00 до 20.00 часова. Налази се на трећем спрату Филозофског факултета.

Рад са корисницима: 8.00-20.00 часова

Кабинет:  
Телефон: 
Жељко Манчић, ,  Дипломирани библиотекар
Љубомир Стевановић, ,  Дипломирани библиотекар
↑↑↑