Филозофија

Запослени
управник Одељења: 
др Ненад Цекић
редовни професор
Сам. струч. сар. за остале дел. (послови секретара одељења): 
Нада Думић
стручни сарадник
Предавачи
др Небојша Грубор, редовни професор
др Ненад Цекић, редовни професор
др Драго Ђурић, редовни професор
др Живан Лазовић, редовни професор
др Иван Младеновић, редовни професор
др Ирина Деретић, редовни професор
др Љиљана Раденовић, редовни професор
др Мирјана Борисављевић, редовни професор
др Слободан Перовић, редовни професор
др Душко Прелевић, ванредни професор
др Машан Богдановски, ванредни професор
др Миланко Говедарица, ванредни професор
др Миљана Милојевић, ванредни професор
др Мирослава Трајковски, ванредни професор
др Војислав Божичковић, редовни професор у пензији
др Јован Бабић, редовни професор у пензији
др Милорад Ступар, редовни професор у пензији
Адам Недељковић, истраживач-сарадник
Дејана Глишић, истраживач-сарадник
Милош Ковачевић, истраживач-сарадник
Анастасија Филиповић, истраживач-приправник
Никола Јандрић, истраживач-приправник
↑↑↑