Филозофија

О ОДЕЉЕЊУ

Настава филозофије у Србији започиње на Лицеју 1853. године, и континуирано се одвија на Великој школи и Универзитету од 1905. године.

Данас је Одељење за филозофију Филозофског факултета у Београду организовано у три семинира: Семинар за историју филозофије, Семинар за етику, естетику и филозофију политике и Семинар за логику, епистемологију и филозофију науке.

На Одељењу за филозофију на основним, мастер и докторским студијама предаје се велики број обавезних и изборних предмета из разних области филозофије: логике, етике, естетике, епистемологије, методологије, традиционалне и савремене метафизике, филозофије политике, филозофије језика, филозофије права итд. Посебан значај се придаје настави из Историје филозофије, која је обавезан предмет на свим годинама основних студија.

На Одељењу за филозофију предаје 25 наставника и студира око 500 студената.

управник Одељења: 
др Ненад Цекић
редовни професор
↑↑↑