Filozofija

Запослени
управник Одељења: 
др Ненад Цекић
редовни професор
Предавачи
др Небојша Грубор, редовни професор
др Ненад Цекић, редовни професор
др Драго Ђурић, редовни професор
др Душко Прелевић, редовни професор
др Живан Лазовић, редовни професор
др Иван Младеновић, редовни професор
др Ирина Деретић, редовни професор
др Љиљана Раденовић, редовни професор
др Миланко Говедарица, редовни професор
др Мирјана Борисављевић, редовни професор
др Слободан Перовић, редовни професор
др Воин Милевски, ванредни професор
др Машан Богдановски, ванредни професор
др Милош Аџић, ванредни професор
др Миљана Милојевић, ванредни професор
др Мирослава Трајковски, ванредни професор
др Адам Недељковић, научни сарадник
др Војислав Божичковић, редовни професор у пензији
др Јован Бабић, редовни професор у пензији
др Милорад Ступар, редовни професор у пензији
Дејана Глишић, истраживач-сарадник
Милош Ковачевић, истраживач-сарадник
Анастасија Филиповић, истраживач-приправник
Никола Јандрић, истраживач-приправник
↑↑↑