Филозофија

Запослени
управник Одељења: 
др Ненад Цекић
редовни професор
Сам. струч. сар. за остале дел. (послови секретара одељења): 
Нада Думић
стручни сарадник
Предавачи
др Војислав Божичковић, редовни професор
др Драго Ђурић, редовни професор
др Живан Лазовић, редовни професор
др Иван Младеновић, редовни професор
др Ирина Деретић, редовни професор
др Јован Бабић, редовни професор
др Љиљана Раденовић, редовни професор
др Мирјана Борисављевић, редовни професор
др Слободан Перовић, редовни професор
др Небојша Грубор, редовни професор
др Ненад Цекић, редовни професор
др Владан Ђорђевић, ванредни професор
др Душко Прелевић, ванредни професор
др Машан Богдановски, ванредни професор
др Миланко Говедарица, ванредни професор
др Миљана Милојевић, ванредни професор
др Мирослава Трајковски, ванредни професор
др Милорад Ступар, редовни професор у пензији
↑↑↑