Filozofija

Запослени
управник Одељења: 
др Ненад Цекић
редовни професор
Сам. струч. сар. за остале дел. (послови секретара одељења): 
Предавачи
др Небојша Грубор, редовни професор
др Ненад Цекић, редовни професор
др Драго Ђурић, редовни професор
др Душко Прелевић, редовни професор
др Иван Младеновић, редовни професор
др Ирина Деретић, редовни професор
др Љиљана Раденовић, редовни професор
др Миланко Говедарица, редовни професор
др Слободан Перовић, редовни професор
др Мирјана Борисављевић, редовни професор
др Воин Милевски, ванредни професор
др Машан Богдановски, ванредни професор
др Милош Аџић, ванредни професор
др Миљана Милојевић, ванредни професор
др Мирослава Трајковски, ванредни професор
др Адам Недељковић, научни сарадник
др Милош Ковачевић, научни сарадник
др Војислав Божичковић, редовни професор у пензији
др Живан Лазовић, редовни професор у пензији
др Јован Бабић, редовни професор у пензији
др Милорад Ступар, редовни професор у пензији
Анастасија Филиповић, истраживач-сарадник
Дејана Глишић, истраживач-сарадник
Никола Јандрић, истраживач-сарадник
Ђорђе Вукашиновић, истраживач-приправник
Никша Коњевић, истраживач-приправник
Урош Дучић, истраживач-приправник
↑↑↑