Studenti

БИБЛИОТЕКЕ

КоБСОН
затвори COBISS
Историјат

Почетак формирања библиотека Филозофског факултета везан је за крај седамдесетих и почетак осамдесетих година 19. века, када су на захтев угледних професора Велике школе из буџета Кнежевине Србије издвојена средства за набавку њима неопходне стручне литературе. Тада јединствена библиотека Велике школе расла је упоредо са проширивањем наставе, да би се по оснивању Универзитета 1905. године издвојиле стручне библиотеке, по кабинетима и семинарима. Књижни фондови Филозофског факулетета су претрпели знатна оштећења у Првом и Другом светском рату, али су са успехом обновљени. Многе данас ретке и вредне књиге добијене су после Првог светског рата на име ратних репарација, а управо тада је већи број библиотека Филозофског факултета успостављен у данашњем облику.

Данас се у саставу Филозофског факултета налази девет одељенских и две катедарске библиотеке.

Фондови

Књижни фонд Филозофског факултета садржи око 280.000 монографских публикација и око 2.000 серијских публикација у око 112.000 свезака. Богатио се не само куповином стручне литературе, већ и поклонима установа и појединаца који су у оквиру библиотека издвојени у посебне легате.

Каталози

Све библиотеке Филозофског факултета имају ауторски каталог, а у току 2003. године приступило се изради електронског каталога. Преко програмског система COBISS.SR библиотеке Филозофског факултета постале су саставни део Виртуелне библиотеке Србије, ослањајући се на Узајамну библиографско-каталошку базу података COBIB.SR (COBISS/OPAC).

Упис

За упис у библиотеку матичног одељења потребан је индекс и једна фотографија димензија 30 x 40 mm.

Упутства за коришћење библиотека Библиотеке одељења

Андрагогија
Археологија
Етнологија и антропологија
Филозофија
Историја
   Семинар за историју старог века
   Семинар за византологију
Историја уметности
Класичне науке
Педагогија
Психологија
Социологија

↑↑↑