Centar za vizuelnu kulturu Balkana

Центaр за визуелну културу Балкана

Центар за визуелну културу Балкана посвећен је проучавању визуелне културе балканског простора. Тежиште изучавања Центра је нововековна визуелна култура, али се пажња поклања и другим временским периодима у циљу бољег и потпунијег сагледавања свих феномена визуелне продукције. У оквиру Центра пажња се посвећује визуелној култури, што обухвата како уметничку продукцију, тако и визуелна остварења популарне и народне културе.

Задаци Центра за визуелну културу Балкана су:

  • Истраживање и тумачење визуелне културе на простору Србије и Балкана.
  • Обављање теренских истраживања, документовање и мапирање визуелних културе Балкана.
  • Успостављање сарадње са научним центрима и научницима из земље и иностранства, који се баве балканске визуелне културе.
  • Организовање научних скупова и јавних предавања.
  • Објављивање монографија, зборника радова и часописа посвећених визуелној култури Балкана.
  • Развој научног подмлатка.

Научно веће Центра за визуелну културу Балкана чине: проф. др Ненад Макуљевић, управник Центра, проф.др Саша Брајовић, председник научног већа, проф. др Александар Кадијевић, управник Одељења за историју уметности, проф.др Јелена Ердељан.

↑↑↑