Centar za savremenu istoriju Balkana

ЦЕНТАР ЗА САВРЕМЕНУ ИСТОРИЈУ БАЛКАНА

Центар за савремену историју Балкана Филозофског факултета Универзитета у Београду основан је 2006. године. Основна идеја оснивања Центра проистекла је из потребе неговања целовитог и систематског изучавања савремене историје Балкана, која се до сада у српском академском простору изучавала само парцијално (у оквиру ширих тематских целина). Насупрот српском академском простору, традиција „балканистичких / балканских студија“ у целини, и посебно савремене историје Балкана (Југоисточне Европе), широко је развијена и утемељена готово у читавом свету. Због тога је Центар поставио за циљ да у српском научном и академском простору развије свестрано и научно утемељено проучавање савремене историје Балкана, његовог друштва и културе.

Балкан је простор на коме је савремена српска држава формирана и на коме се налази. Стога је простор Балкана, као такав, са својим специфичностима, међусобним односима, сукобљавањима и сарадњом балканских држава, умногоме одређивао и одређује политику Србије, као и политику великих сила према њој. Истовремено, Балкан је простор са заједничком прошлошћу и заједничким историјским искуством. Сам простор и заједничко искуство одређивали су подједнако сарадња, сукобљавање, заједнички државни и/или идеолошки оквири политичког и друштвеног развоја, блиске и међусобно разумљиве културне матрице и слични обрасци колективног менталитета.

Балкан је и простор који се, на овај или онај начин – посматрано из дискурса Европе и/или великих сила – препознаје као јединствена и прилично кохерентна целина. Услед тога се у Европи и свету простор Балкана перцепира као целина на менталној мапи човека ван ових простора.

Свест о разликама и сличностима, о заједничком преживљеном искуству и сличним савременим стремљењима намеће потребу изучавања савременог историјског искуства простора Балкана.

Своје основне академске активности Центар је усмерио на организовање академског програма „Балканске студије“ на мастер студијама, у сарадњи са партнерским универзитетима у осталим балканским државама и партнерским универзитетима из Европе. Програм би требало да буде реализован у догледној перспективи. То би било први пут да се на Београдском универзитету (основаном 1868) покреће специјалистички програм Балканских студија на мастер студијама. Осим покретања програма Балканских студија, Центар ће се трудити да прошири и продуби академске активности организовањем различитих циклуса предавања, организовањем научних конференција и радионица, разменом студената, доктораната и предавача са партнерским институцијама...

Више информација о Центру можете добити на www.balkan.edu.rs/

↑↑↑