Centar za saradnju sa UCL-om

Центар за сарадњу са ЕУ

Центар за сарадњу са ЕУ, основан је 2010. године као Центар за сарадњу са UCL-ом (University College London, GB, School of Slavonic and East European Studies), 2010. како би се развијала наставна и научна сарадња с једном од престижних академских и истраживачких институција. Децембра 2018. мења име у Центар за сарадњу са ЕУ, да би да промена постала коначна након одлуке Савета факултета од 26. фебруара 2019.

Делатност центра је подељена у неколико области:

1. Настава (више о програму https://www.ucl.ac.uk/ssees/study-us/imess-international-masters-economy-state-and-society и https://www.f.bg.ac.rs/istorija/program_studija.php?SP=532 )
2. Истраживање (највазначјније истраживање пројекат Poprebel https://populism-europe.com/poprebel/ )
3. Конференције и публикације

У оквиру наставе најважнија делатност Центра је координација мастер академских студија „Друштво, држава и транзиција“ (ДДТ) Одељења за историју, и заједничког двогодишњег мастера програма IMESS: The International Masters in Economy, State and Society, који реализују Филозофски факултет Универзитета у Београду и UCL, School of Slavonic and East European Studies. Мастер студије ДДТ су саставни део двогодишњег мастер програма IMESS, који нуди конзорцијум европских универзитета. Након прве године студија на UCL-у студенти ће имати прилику да изаберу један од седам градова: Праг, Краков, Хелсинки, Будимпешта, Тарту, или Београд, за наредну годину студија. Конзорцијум укључује и партнере из корпоративног, невладиног и владиног сектора (банке, компаније, међународне организације), који ће студентима мастер програма пружити могућност стицања практичног, непосредног радног искуства. Најбољим домаћим студентима са завршеним основним академским студијама биће омогућено да похађају исти мастер програм ДДТ (мастер историје Друштво, држава и транзиција) на Филозофском факултету Универзитета у Београду од наредне. Студенти из Србије и региона који испуњавају услове за упис, имаће јединствену прилику да похађају програм мастер студија који је прихваћен од стране UCL-а и који ће похађати стипендисти и најбољи студенти из целог света.

Мастер академске студије ДДТ су мултидисциплинарне студије усмерене на повезивање знања из области историје, међународних односа, савремене архитектуре и урбанизације, безбедности и економије. Оне нуде нов поглед на историју у мултидисциплинарном контексту. Циљеви мастер академских студија историје ДДТ јесу: овладавање специфичним знањима из појединих ужих области у оквиру историје који су подељени на три подмодула; овладавање основним знањима из сродних научних области ради остваривања могућности оспособљавања за самосталан научно-истраживачки рад; усвајање методолошких знања и вештина специфичних за поједине уже области у оквиру друштвено-хуманистичких наука; упознавање са применом стечених научних и специфичних методолошких знања и вештина у практичном научно-истраживачком процесу; оспособљавање за самостално уочавање и дефинисање научних проблема; овладавање знањем из домена методологије писања различитих врста научних радова; овладавање знањем из домена методологије усменог саопштавања резултата научно-истраживачког рада.

У оквиру истраживачке делатности Центар је заједно са истим партнерима из ДДТ мреже, Центар је руководио испред факултета радом на пројекту POPREBEL – Populist rebellion against modernity in 21st-century Eastern Europe: neo-traditionalism and neo-feudalism je велики истраживачки пројекат о порасту популизма у Централној и Источној Европи који финансира ЕУ преко програма Хоризонт 2020. Циљ ПОПРЕБЕЛ је да опише феномен, створи типологију његових различитих манифестација, реконструише путање његовог раста и опадања, истражи његове узроке, протумачи његова значења, дијагностикује његове последице и предлаже политичка решења.

Пројекат је почео 1. јануара 2019. и завршио се 31.12.2022. Даља дисеменација резултата рада на пројетку, који је укључивао 16 људи који су радили истраживања под координацијом Центра (https://populism-europe.com/poprebel/researchers/) поред Београда, и из Загреба и Мадрида. Најважнији резултати рада на пројекту су доступни у оквиру извештаје који су јавно доступни https://populism-europe.com/poprebel/poprebel-working-papers/ али и других публикација које су објваљене у публикацијама које периодично излазе, као и у другим https://populism-europe.com/poprebel/research-outcomes-and-publications/ . У наредном периоду ће на проширеном сајту Центра бити укључени и други истраживачки пројекту (билатерала и мањи пројекти), као и посебна база за резултатима истраживања.

У оквиру конференија Центар је након преименовања организовао две међународне конференције:

1. Конференција CONTEMPORARY POPULISM AND ITS POLITICAL CONSEQUENCES: DISCOURSES AND PRACTICIES IN CENTRAL AND SOUTH-EASTERN EUROPE
12. i 13. децембра 2019. године на Филозофском факултету Универзитета у Београду одржана је међународна конференција у организацији Центра за сарадњу са ЕУ Филозофског факултета Универзитета у Београду. Радове на конференцији презентовало је више од 60 учесника из различитих земаља Европе и Северне Америке. Рад на Конференцији био је организован у 9 сесија:
(1) Populism beyond borders,
(2) Historical roots of Contemporary Populism,
(3) Metamorphosis or Creation of New Political Parties,
(4) Enemy at the Gate,
(5) Populist Answer to Contemporary Political Challenges,
(6) Negotiating Gender in Populist Times,
(7) Culture: Elites Vs People,
(8) Populism and its Impact on State, i
(9) New Media and Populism.
Конференцију је отворио управник Центра за сарадњу са ЕУ проф. др Харис Дајч. Након чега је проф. др Никола Самарџић је одржао уводно предавање на тему EUROPEAN POPULISTS AND CRISIS OF EU FOREIGN AND SECURITY POLICY : RUSSIAN FIFTH COLUMN IN COLD WAR TWO, отварање је завршено предавањем проф. др Љубомиру Маџару који је одржао предавање: Socialist Legacies in the Contemporary Development of the Serbian Economy

Програм конференције линк

2. Конференција FACES OF POPULISM: POLITICS, CULTURE, ECONOMY, AND EVERYDAY LIFE IN EASTERN EUROPE одржана 5. априла 2022. године на Филозофском факултету Универзитета у Београду одржана је међународна конференција FACES OF POPULISM: POLITICS, CULTURE, ECONOMY, AND EVERYDAY LIFE IN EASTERN EUROPE у организацији Центра за сарадњу са ЕУ Филозофског факултета Универзитета у Београду. Радове на конференцији презентовало је више од двадесет учесника из различитих земаља Европе и Северне Америке. Рад на Конференцији био је организован у 4 сесије:

(1) Populism and its Mechanisms,
(2) Populism and Values,
(3) Euroscepticism in the name of people, i
(4) Populist Stakeholders: Religious institutions, media, and cultural practices.
У оквиру конференције одржна је и радионица на тему: Religious Populism and Politics in Poland, Croatia and the Western Balkans који су модеририрали експерти из ове области прод. Др Милан Вукомановић, Универзитет у Београду и проф. др Анкица Мариновић, Институт за друштвена истраживања, Загреб који је био изузетно посећен.

Програм конференције линк

Руководилац Центра за сарадњу са ЕУ је проф. др Харис Дајч.

↑↑↑