Studentski parlament - Opšte informacije

О СТУДЕНТСКОМ ПАРЛАМЕНТУ

Студентски парламент Универзитета у Београду – Филозофског факултета је представничко тело свих студената Филозофског факултета. Студентски парламент је орган који делује самостално, чији је рад јаван и који заступа и штити права и интересе свих студената Филозофског факултета и разматра питања и активности у интересу свих студената Филозофског факултета.

Чланове Студентског парламента чине студенти Филозофског факултета које сваке друге године, тајним и непосредним гласањем, бирају студенти Филозофског факултета.

Рад Студентског парламента се ближе уређује, пре свега, Пословником о раду Студентског парламента.

↑↑↑