Centar za muzeologiju i heritologiju

Центар за музеологију и херитологију (ЦМиХ)

Семинар за музеологију и херитологију Филозофског факултета у Београду основао је 2010. године, у матичној установи, Центар за музеологију и херитологију (ЦМиХ), препознајући да је дотадашње смештање теоријских и практичних истраживања проблема баштињења у оквире традиционалних хуманистичких и социјалних дисциплина било неефикасно. Реч је о првом центру у Србији који се специјалистички бави проблемима баштинске и музејске праксе.

↑↑↑