Međunarodna saradnja - Kontakt

КОНТАКТ

Олга Марковић Росић, стручни сарадник
Е-пошта: olga.markovic@f.bg.ac.rs

Мила Бакић, стручни сарадник
Е-пошта: mila.bakic@f.bg.ac.rs


Центар за међународну сарадњу и односе с јавношћу

Универзитет у Београду - Филозофски факултет
Чика Љубина 18-20, 11000 Београд
Стара зграда, I спрат

Е-пошта: iro@f.bg.ac.rs

↑↑↑