Centar za studije jevrejske umetnosti i kulture


Центар за студије јеврејске уметности и културе

Центар за студије јеврејске уметности и културе основан 2016. године посвећен је научном истраживању и развоју студијских програма везаних за питања јеврејске уметности и културе као сложене целине. У најширем смислу Центар се бави контекстуалним проучавањем јеврејске материјалне и визуелне културе везане за домене јавне репрезентације и приватног, сакралне сфере и профаног, на простору југоисточне Европе и шире, сагледавајући различите начине испољавања јеврејског идентитета. Хронолошки се Центар бави студијама визуелне културе која настаје у периоду од позноантичких и средњовековних романиотских заједница, преко доласка сефардских Јевреја на Балкан, до јеврејских заједница у рано модерно и савремено доба, са посебним акцентом на оне са простора југоисточне Европе. Област проучавања у односу на распон обухватиће када је то могуће високу и институционалну визуелну културу, те народну и популарну, као и различите аспекте побожности, затим јеврејске сакралне и световне просторе, свет материјалних и уметничких предмета, култних објеката те фунерарну културу у свим видовима, споменичку и културу сећања, као и различите аспекте и односе вербално-визуелне културе закључно са студијама Холокауста.

Свој рад Центар заснива на поштовању савремених приступа и методолошких полазишта присутних у међународној науци, уз наглашен интеркултурални, компаративни и мултидисциплинарни приступ карактеристичан за савремене студије културе а уважавајући сазнања сродних хуманистичких дисциплина. Поред наведеног значајан задатак центра је остваривање конкретне и плодоносне научне сарадње кроз заједничке пројекте са сличним центрима, универзитетским установама, академским мрежама и институцијама културе у земљи и иностранству. Као установа која се бави и едукацијом и популаризацијом науке у области Јеврејских студија, Центар ће различитим наставним активностима, студијским програмима, радионицама и курсевима настојати да допринесе развоју ове научне области у оквирима београдског Универзитета, према потребама његових студената.

↑↑↑