Pravna akta


Правна акта Филозофског факултета
 • 1. Законска регулатива делатности
  2. Подзаконска регулатива делатности
  3. Статут
  4. Обезбеђивање квалитета и самовредновање
  5. Настава и студије
  5.4. Ангажовање студената докторских студија
  5.5. Правила студија
  5.6. Трошкови студија
  5.7. Правилник о мобилности студената
  6. Научноистраживачка делатност
  7. Студентски парламент
  8. Издавачка делатност
  9. Међународна сарадња
  10. Избори у звања наставника и сарадника
  11. Радни односи
  12. Пословници
  13. Статусна решења
  14. Остало / правилници
  15. Остало / одлуке
  15.3. Остало / одлуке / евиденција запослених
  15.4. Остало / одлуке / школарина, трошкови, план наставе
  15. Извештаји Министарства просвете, науке и технолошког развоја
  ↑↑↑