Centar za međunarodnu saradnju

Центар за међународну сарадњу

Центар за међународну сарадњу Филозофског факултета иницира, подржава, информише и саветује наставнике, сараднике и студенте Филозофског факултета у вези са различитим пројектима међународне сарадње.

Центар за међународну сарадњу активно прати развој међународних пројеката размене, као и међународних образовних пројеката и пројеката развоја, као што су ERASMUS+, CEEPUS, Horizon 2020, и сл.

Поред сарадње у оквиру међународних програма, Филозофски факултет сарађује и са бројним универзитетима са којима је Универзитет у Београду потписао уговор о сарадњи, као и са универзитетима држава са којима је Република Србија потписала билатералне уговоре о научној, образовној сарадњи и/или сарадњи у домену културе...

↑↑↑